มติรัฐสภา 473 เสียง คว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

มติรัฐสภา 473 เสียง คว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

มติรัฐสภา 473 เสียง คว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

รูปข่าว : มติรัฐสภา 473 เสียง คว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

รัฐสภาลงมติไม่รับหลักการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน โดยมีผู้ไม่รับหลักการ 473 เสียง รับหลักการ 206 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง

วันที่ (17 พ.ย.2564) เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น.ที่ผ่านมา ที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมรัฐสภา โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อลงติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่...) พ.ศ..... ตามที่ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 135,247 คน เป็นผู้เสนอจากนั้น ที่ประชุมร่วมรัฐสภาลงมติโดยวิธีการขานชื่อเป็นรายบุคคล ว่าจะรับหรือไม่รับ และ งดออกเสียง โดยใช้เวลารวมกว่า 2 ชม.

ล่าสุด ที่ประชุมร่วมรัฐสภาลงมติไม่รับหลักการร่งรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว โดยมีผู้รับหลักการ เป็น ส.ส.จำนวน 203 คะแนน เป็น ส.ว.จำนวน 3 คะแนน รวม 206 คะแนน มีผู้ไม่รับหลักการ เป็น ส.ส.จำนวน 249 คะแนน ส.ว.จำนวน 224 คะแนน รวม 473 คะแนน งดออกเสียง เป็น ส.ส. 3 เสียง เป็น ส.ว. 3 เสียง รวม 6 เสียง ที่ประชุมร่วมรัฐสภามีมติไม่รับหลักการ เนื่องจากคะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้ง 2 สภา คือ 362 เสียง 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน