‘มธ.’ เปิดรับผลงานหนังสือวิชาการประกวดรางวัล​ TTF​ AWARD​ '65

‘มธ.’ เปิดรับผลงานหนังสือวิชาการประกวดรางวัล​ TTF​ AWARD​ '65

‘มธ.’ เปิดรับผลงานหนังสือวิชาการประกวดรางวัล​ TTF​ AWARD​ '65

รูปข่าว : ‘มธ.’ เปิดรับผลงานหนังสือวิชาการประกวดรางวัล​ TTF​ AWARD​ '65

มธ.เปิดรับผลงานหนังสือวิชาการ เข้าร่วมประกวดรางวัล TTF AWARD ประจำปี 2564 - 2565 ตั้งแต่วันนี้ - 31 ม.ค.2565 ใน 4 สาขาสำคัญ พร้อมมอบเงินรางวัลมูลค่ารวม 1.1 ล้านบาท

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการรางวัล TTF AWARD เปิดเผยว่า รางวัล​ TTF AWARD เกิดขึ้นเพื่อคัดเลือกผลงานหนังสือทางวิชาการดีเด่นใน 4 สาขา ประกอบด้วย ด้านสังคมศาสตร์ ด้านมนุษยศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

 

รางวัล TTF AWARD ประจำปี 2564 - 2565 เริ่มเปิดรับสมัครให้ผู้สนใจส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา ได้แก่ ผู้ประพันธ์ สำนักพิมพ์ สถาบันทางวิชาการ สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ หรือหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยผลงานที่ได้รางวัลเกียรติยศจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 300,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นอีก 4 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท รวมเป็นมูลค่าเงินรางวัลทั้งสิ้น 1,100,000 บาท

 

รางวัล TTF AWARD จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 27 แล้ว สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้นักวิชาการไทยมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ สอดคล้องกับยุคสมัยที่มีพลวัตตลอดเวลา สร้างสิ่งแวดล้อมทางสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่อนาคต โดยปีนี้เราเริ่มเปิดรับสมัครผลงานแล้ว จึงขอเชิญชวนนักวิชาการและนักวิจัยทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขามาร่วมกลั่นกรองผลงานที่ดีที่สุดรับรางวัล TTF AWARD ประจำปี 2564 - 2565 นี้

 

ทั้งนี้ ผลงานที่ร่วมโครงการต้องเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นใหม่หรือตีพิมพ์มาไม่เกิน 5 ปี มีเนื้อหาวิชาการที่เป็นการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ (Original) หรือแสดงถึงการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative) ไม่เป็นลักษณะบทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ พร้อมมีหัวข้อวิชาการที่ร่วมสมัยสอดคล้องกับโลกปัจจุบันและเอื้อประโยชน์ทางภูมิปัญญาแก่สังคมไทย เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://research.tu.ac.th/ttfbookawards ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน