ผู้ว่า รฟท.ติดตามความก้าวหน้าออกแบบสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยา

ผู้ว่า รฟท.ติดตามความก้าวหน้าออกแบบสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยา

ผู้ว่า รฟท.ติดตามความก้าวหน้าออกแบบสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยา

รูปข่าว : ผู้ว่า รฟท.ติดตามความก้าวหน้าออกแบบสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยา

ผู้ว่าการรถไฟฯ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการออกแบบพัฒนาสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยา เพื่อให้สอดรับกับเมืองมรดกโลก หลังยูเนสโกมีข้อห่วงกังวล โดยลดความสูงของทางวิ่งลงอีก 4 เมตร

วันนี้ (19 พ.ย.2564) เวลา 09.30 น. นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย นำคณะผู้บริหารการรถไฟฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการออกแบบพัฒนาสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้การก่อสร้างสอดคล้องกับผลการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และรองรับการเป็นเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา ตามข้อกำหนดขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

 

ทั้งนี้ สถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยา ถูกออกแบบภายใต้ข้อตกลงในการประชุมร่วมไทย-จีน ซึ่งการรถไฟฯ ได้คำนึงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น และต่อมายูเนสโก ได้มีข้อห่วงกังวลว่าโครงการอาจส่งผลกระทบต่อเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา

กระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมศิลปากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันแก้ปัญหาดังกล่าว โดยให้มีการจัดทำรายงานผลกระทบ (Heritage Impact Assessment,HIA.) และให้การรถไฟฯ เป็นผู้ดำเนินการปรับรูปแบบอาคารสถานี ให้เป็นไปตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและลดความสูงของทางวิ่งลงอีก 4 เมตร เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา

 

กลับขึ้นด้านบน