1 ธ.ค.นี้ ขายคูปองค่าผ่านทาง ศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ราคาเดิม

1 ธ.ค.นี้ ขายคูปองค่าผ่านทาง ศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ราคาเดิม

1 ธ.ค.นี้ ขายคูปองค่าผ่านทาง ศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ราคาเดิม

รูปข่าว : 1 ธ.ค.นี้ ขายคูปองค่าผ่านทาง ศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ราคาเดิม

วันนี้ (22 พ.ย.2564) นายศักดิ์สยาม​ ชิดชอบ​ รมว.คมนาคม กล่าวว่า กรณี​การปรับอัตราค่าผ่านทางทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เพื่อลดภาระแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ กระทรวงคมนาคม การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ได้ข้อยุติว่า จะจำหน่ายคูปองในราคาค่าผ่านทางเดิม ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2564 - 30 พ.ย.2565 ณ อาคารด่านทั้ง 9 แห่งและสามารถใช้คูปองได้ ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.2564 ถึงวันที่ 15 ธ.ค.2565

การปรับอัตราค่าผ่านทางครั้งนี้เป็นการปรับขึ้นทุกๆ 5 ปี ซึ่งครบกำหนดตามสัญญาในวันที่ 15 ธ.ค.นี้ โดยปรับค่าผ่านทางจากอัตรา 50/80/115 บาทเป็น 65/105/150 บาท แต่ผู้ใช้อีซี่พาส ต้องเสียค่าผ่านทางในราคาใหม่

 

นอกจากนี้ ยังขยายเวลาการให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษที่ด่านพระราม 9-1 (ฉลองรัช) ซึ่งเป็นด่านในทางพิเศษฉลองรัช ที่เชื่อมต่อรับรถที่มาจากทางพิเศษศรีรัชส่วน D ทั้งฝั่งอโศกและฝั่งศรีนครินทร์ จำนวน 10 บาทต่อเที่ยว ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565 ซึ่งจะเป็นอีกมาตรการหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ทางพิเศษในช่วงเวลานี้และช่วยลด นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนในช่วงวันหยุดต่อเนื่องในเทศกาลปีใหม่ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ.2553 ถึง พ.ศ.2564

 

นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 กทพ. ได้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ตามที่รัฐบาลประกาศวันหยุดพิเศษทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องติดต่อกัน 4 วัน โดยจะเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษทั้ง 2 สายทางตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 30 ธ.ค.2564 จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 7 ม.ค.2565 รวมทั้งสิ้นจำนวน 5 วัน เช่นเดียวกับมอเตอร์เวย์ของกรมทางหลวงอีกด้วย

 

 

 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน