ปรับนักท่องเที่ยว Sandbox ไม่สวมหน้ากาก-รวมกลุ่มกินข้าว

ปรับนักท่องเที่ยว Sandbox ไม่สวมหน้ากาก-รวมกลุ่มกินข้าว

ปรับนักท่องเที่ยว Sandbox ไม่สวมหน้ากาก-รวมกลุ่มกินข้าว

รูปข่าว : ปรับนักท่องเที่ยว Sandbox ไม่สวมหน้ากาก-รวมกลุ่มกินข้าว

ศบค.เผยกรณีพบนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่วมโครงการ Sandbox บางคนไม่สวมหน้ากากอนามัย รวมกลุ่มสังสรรค์-กินข้าวด้วยกัน มีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาท ขณะที่เปิดประเทศ 21 วัน พบนักท่องเที่ยวติดเชื้อสะสม 112 คน

วันนี้ (22 พ.ย.2564) ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เปิดเผยถึงกรณีพบนักท่องเที่ยวโครงการ Sandbox ฝ่าฝืนมาตรการด้านสาธารณสุขของประเทศไทย ป้องกัน COVID-19 โดยปฏิเสธใส่หน้ากากอนามัย ว่า ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข หากฝ่าฝืนระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

สำหรับฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 34 (6) แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่สั่งห้ามผู้ใดกระทำการซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะโดยการไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรค COVID-19 แพร่ออกไป ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท โดยอัตราค่าปรับที่กำหนดให้เปรียบเทียบ ครั้งที่ 1 ไม่เกิน 1,000 บาท ครั้งที่ 2 มากกว่า 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป มากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท

เปิดประเทศ นักท่องเที่ยวติดเชื้อสะสม 112 คน

พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวว่า ขณะนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทย ตั้งแต่วันที่ 1-21 พ.ย.2564 สะสม 85,608 คน ในจำนวนนี้พบติดเชื้อสะสม 112 คน หรือ 0.13%

ทั้งนี้ จังหวัดนำร่องท่องเที่ยว ได้รายงานในที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก เกี่ยวกับข้อขัดข้อง อันดับ 1 พบว่านักท่องเที่ยวบางคนไม่ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข เช่น นักท่องเที่ยวต่างชาติหลายประเทศที่เข้าประชุมทางธุรกิจ ปฏิเสธสวมหน้ากากอนามัย รวมกลุ่มสังสรรค์กินข้าวด้วยกัน นำไปสู่การติดเชื้อ ซึ่งทางโรงแรมได้รายงานเข้ามาที่ ศบค. และขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข

 

 

กลับขึ้นด้านบน