The EXIT : พื้นที่เฝ้าระวังความรุนแรงเลือกตั้ง อบต.

The EXIT : พื้นที่เฝ้าระวังความรุนแรงเลือกตั้ง อบต.

The EXIT : พื้นที่เฝ้าระวังความรุนแรงเลือกตั้ง อบต.

รูปข่าว : The EXIT : พื้นที่เฝ้าระวังความรุนแรงเลือกตั้ง อบต.

ติดตาม อบต. จ.ชลบุรี ที่มีงบประมาณสูง และ ต่างมีอดีตนายก อบต.ลงชิงชัย ทีนี่ เป็นหนึ่งใน 39 จังหวัดเป้าหมาย ที่ตำรวจเฝ้าระวังความรุนแรง โดยเฉพาะ อบต.ขนาดใหญ่ และมีรายได้สูง

จังหวัดชลบุรีแม้ไม่ใช่พื้นที่ ที่มีผู้สมัครชิงเก้าอี้นายก อบต. จำนวนมากที่สุด แต่เป็นหนึ่งในเป้าหมาย 39 จังหวัด ที่ TheEXIT ได้รับข้อมูลจากตำรวจว่าเป็นพื้นที่เฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมาย

 

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ระบุว่า เน้นเฝ้าระวังในพื้นที่ อบต.ขนาดใหญ่และมีรายได้สูง

เราเชื่อว่าอาจจะมีการแข่งขันสูง เช่น อาจจะมีผู้สมัครที่มากกว่า 2-3 คน และมีการแข่งขันที่สูสี เป็นการประเมินที่ได้รับจากตำรวจสันติบาล เพื่อประเมินสถานการณ์เบื้องต้น

เปิดข้อมูล อบต. รายได้สูง จ.ชลบุรี

ในจำนวน อบต. 49 แห่ง ของจังหวัดชลบุรี พบว่า อบต.บ่อวิน อ.ศรีราชา มีรายได้สูงติดอันดับ 1  สี่ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2562

ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พบว่า  ปี 2562  อบต.บ่อวิน มีรายได้รวม 236.39 ล้านบาท   ปี 2561 มีรายได้รวม 261.46 ล้านบาท   ปี 2560 มีรายได้รวม 247.81 ล้านบาท และ ปี 2559 มีรายได้รวม 173.16 ล้านบาท

 

รายได้หลักของแต่ละ อบต. แบ่งเป็น จัดเก็บเอง รัฐจัดสรร และ เงินอุดหนุน ซึ่งในส่วนของ อบต.บ่อวิน พบว่า ทั้ง 4 ปี อบต. แห่งนี้มีรายได้จากรัฐจัดสรร สูงกว่ารายได้ส่วนอื่น

ส่วน อบต.พลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ มีรายได้สูงเป็นลำดับ 1 ในปี 2563 รวม 197.89 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้เป็นรายได้จากรัฐจัดสรร 135.19 ล้านบาท ขณะที่ ปีอื่นๆ เป็นรอง อบต.บ่อวิน

 

เมื่อตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณ อบต. ที่มีรายได้สูงทั้ง 2 แห่ง จากรายงานการรับจ่ายเงินในปีงบประมาณ 2563 พบว่า อบต.พลูตาหลวง ใช้จ่ายเงินงบประมาณไปทั้งสิ้น 183.44 ล้านบาท มากที่สุดเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับงบลงทุน กว่า 63 ล้านบาท

ส่วน อบต.บ่อวิน ใช้จ่ายเงินงบประมาณไปทั้งสิ้น 164.54 ล้านบาท โดยพบว่ากว่า 82 ล้านบาท เป็นประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้สอย หรือ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ

สแกนผู้สมัครนายก อบต. จ.ชลบุรี

The EXIT พบว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่ง นายก อบต.พลูตาหลวง และ อบต.บ่อวิน ล้วนเคยมีตำแหน่งบริหารใน อบต. มาแล้ว

อบต.บ่อวิน เป็นการแข่งขันระหว่าง อดีตรองนายก อบต. สมัยล่าสุด ที่ได้รับแรงหนุนจาก อดีตนายก อบต.กลุ่มบ่อวินก้าวหน้า ลงชิงชัยกับผู้สมัคร ดีกรี อดีตนายก อบต. เช่นกัน โดยมีคณะก้าวหน้าให้การสนับสนุน

อบต.พลูตาหลวง อดีตนายก อบต. สมัยล่าสุด ลงสนามแข่งขันชิงชัยกับ ผู้สมัครที่เคยเป็นเลขานุการของตัวเองมาก่อน

นอกจากการแข่งขันในพื้นที่ที่มีรายได้สูงแล้ว ยังมี อบต.อีก 15 แห่ง ที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่ง นายก อบต. เพียงคนเดียว จากการตรวจสอบในจำนวนนี้มี 1 อบต. มีรายได้สูงติด 1 ใน 5 อันดับของปี 2563 คือ อบต.หนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง มีรายได้รวม 112.03 ล้านบาท

ชิงเก้าอี้ อบต. หวังผลธุรกิจการเมือง?

จากงานวิจัยหัวข้อ “ธุรกิจการเมืองของการเลือกตั้ง นายก อบต.แห่งหนึ่งในภาคตะวันออก” ของ รศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา พบว่า เหตุผลที่มีผู้สนใจสมัครเข้ามาเป็น นายก อบต.จำนวนมากอาจเป็นเรื่องของโอกาสที่จะเข้าไปทำธุรกิจการเมืองท้องถิ่น

เนื้อหาบางส่วน ระบุว่า ธุรกิจการเมืองท้องถิ่นเป็นภาพย่อจากธุรกิจการเมืองระดับประเทศ แล้วที่สำคัญธุรกิจการเมืองท้องถิ่นมันมีการตรวจสอบน้อย ประชาชนมีส่วนร่วมน้อย สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบน้อย ไม่เหมือนกับการเมืองระดับชาติกฎหมายเข้มข้น สื่อมวลชนตรวจสอบเข้มข้น

 

ทำให้คนกลุ่มนี้รู้สึกว่าเวทีการเมืองท้องถิ่นเป็นเวทีที่ดีกว่า สามารถสะสมทั้งอำนาจ สะสมทั้งความมั่งคั่ง และสะสมทั้งเครือข่ายอำนาจทางการเมืองในการที่จะสนับสนุนพันธมิตรของตัวเองก้าวเข้าสู่การเมืองระดับชาติได้ต่อไป

ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี พบว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน 49 อบต. มีจำนวนทั้งหมด 293,021 คน อบต.พลูตาหลวง มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากสุด 27,100 คน รองลงมาคือ อบต.บ่อวิน 18,060 คน

 

 

กลับขึ้นด้านบน