ก.คลังอัดฉีดเงิน 40,000 ล้านบาทฟื้นกองทุนหมู่บ้านกระตุ้นเศรษฐกิจ

ก.คลังอัดฉีดเงิน 40,000 ล้านบาทฟื้นกองทุนหมู่บ้านกระตุ้นเศรษฐกิจ

ก.คลังอัดฉีดเงิน 40,000 ล้านบาทฟื้นกองทุนหมู่บ้านกระตุ้นเศรษฐกิจ

รูปข่าว : ก.คลังอัดฉีดเงิน 40,000 ล้านบาทฟื้นกองทุนหมู่บ้านกระตุ้นเศรษฐกิจ

ก.คลังอัดฉีดเงิน 40,000 ล้านบาทฟื้นกองทุนหมู่บ้านกระตุ้นเศรษฐกิจ กระทรวงการคลังเตรียมอัดฉีดเม็ดเงิน 40,000 ล้านบาท ฟื้นกองทุนหมู่บ้าน 78,255 หมู่บ้านทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และลดหนี้นอกระบบ

 นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเห็นชอบมาตรการสนับสนุนและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานล่าง โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อวงเงิน 40,000 ล้านบาท ให้กับ 78,255 หมู่บ้านทั่วประเทศ ระยะเวลาสนับสนุน 2 ปี เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านกู้ยืมเป็นเงินทุนต่อยอดสำหรับสมาชิกกู้ยืมเพื่อการลงทุน การสร้างรายได้ การใช้จ่ายยามฉุกเฉิน รวมถึงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี และมีระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 5 ปี 

 
สำหรับวงเงินกู้ยืมกองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งขึ้นอยู่กับศักยภาพ โดยกองทุนหมู่บ้านจะได้รับการประเมินในระดับเอจะได้กองทุนละ 1,000,000 บาท ส่วนระดับบีจะได้กองทุนละ 500,000 บาท ซึ่งมี 59,874 แห่ง ส่วนอีก 19,825 แห่ง ซึ่งอยู่ในระดับซี และระดับดี จะต้องแก้ไขพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดสรรเพิ่มทุนต่อไป
 
นอกจากนี้ ยังจะปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบเพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านมีความมั่นคงมากขึ้นเช่น จะยกระดับกองทุนหมู่บ้านให้เป็นสถาบันการเงินชุมชนเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง โดยในปัจจุบัน กองทุนหมู่บ้านมีสมาชิก 13 ล้านราย มีเงินหมุนเวียนกว่า 200,000 ล้านบาท 


กลับขึ้นด้านบน