สภาชิลี เห็นชอบร่างกฎหมายสมรสเพศเดียวกัน

สภาชิลี เห็นชอบร่างกฎหมายสมรสเพศเดียวกัน

สภาชิลี เห็นชอบร่างกฎหมายสมรสเพศเดียวกัน

รูปข่าว : สภาชิลี เห็นชอบร่างกฎหมายสมรสเพศเดียวกัน

สภาผู้แทนราษฎรชิลีผ่านร่างกฎหมายสมรสเพศเดียวกัน ซึ่งจะอนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถรับบุตรบุญธรรมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หลังจากกฎหมายที่รับรองการครองคู่ของคนรักเพศเดียวกันซึ่งออกมาเมื่อหลายปีก่อนไม่ครอบคลุมสิทธิดังกล่าว

วันนี้ (24 พ.ย.2564) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชิลีลงมติ 101 ต่อ 30 เสียง เห็นชอบร่างกฎหมายที่เปิดทางให้คู่รักเพศเดียวกันสมรสกันได้และสามารถรับอุปการะบุตรได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วย หลังจากเมื่อปี 2558 ชิลีเปิดทางให้คนรักเพศเดียวกันสามารถครองคู่กันได้ แต่ยังไม่มีบทเฉพาะกาลที่อนุญาตให้รับอุปการะบุตร ซึ่งทำให้คู่รักเพศเดียวกันบางส่วนตัดสินใจยกเลิกสถานะการครองคู่เพื่อรับบุตรบุญธรรม เพื่อเลี่ยงปัญหาซับซ้อนทางกฎหมาย


การพิจารณากฎหมายการสมรสเพศเดียวกันของชิลีเผชิญความล่าช้าระหว่างกระบวนการพิจารณาโดยวุฒิสภาอยู่นานถึง 4 ปี และยังต้องเผชิญเสียงคัดค้านจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางส่วนจนนาทีสุดท้าย ซึ่งหลายฝ่ายมองว่า การถกเถียงกันว่าแต่ละคนควรจะมีสิทธิเท่าเทียมกันหรือไม่ ไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วในยุคนี้ เพราะทุกคนควรมีสิทธิเท่าเทียมกัน


ขณะที่ร่างกฎหมายซึ่งเพิ่งผ่านสภาดังกล่าวจะต้องรอการปรับแก้ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิของคู่รักเพศเดียวกัน ก่อนจะประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

ที่มา : AP

กลับขึ้นด้านบน