นายกฯ สละสิทธิ์ "ไอโฟน"-ที่ปรึกษาแจงซื้อ 111 เครื่องตามวงรอบใช้งาน

นายกฯ สละสิทธิ์ "ไอโฟน"-ที่ปรึกษาแจงซื้อ 111 เครื่องตามวงรอบใช้งาน

นายกฯ สละสิทธิ์ "ไอโฟน"-ที่ปรึกษาแจงซื้อ 111 เครื่องตามวงรอบใช้งาน

รูปข่าว : นายกฯ สละสิทธิ์ "ไอโฟน"-ที่ปรึกษาแจงซื้อ 111 เครื่องตามวงรอบใช้งาน

สำนักเลขาธิการนายกฯ ซื้อไอโฟน 12 จำนวน 111 เครื่อง ราคากว่า 2.6 ล้านบาท ด้านที่ปรึกษานายกฯ ชี้แจงเป็นการเปลี่ยนตามวงรอบการใช้งาน ระบุได้ราคาถูกกว่าราคากลาง และนายกฯ สละสิทธิ์ไม่ขอรับมือถือ

เมื่อวันที่ 23 พ.ย.2564 สื่อสังคมออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเอกสารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งระบุชัดเจนถึงการจัดซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟน 12 จำนวน 111 เครื่อง แบ่งเป็น ไอโฟน 12 ขนาด 128 GB จำนวน 23 เครื่อง เครื่องละ 26,440 บาท รวม 608,120 บาท และไอโฟน 12 ขนาด 64 GB จำนวน 88 เครื่อง เครื่องละ 24,570 บาท รวม 2,162,160 บาท

 ทั้งนี้ ได้ทำสัญญาจ้างกับ บริษัท สหธุรกิจ จำกัด จัดซื้อรวม 111 เครื่อง วงเงิน 2,681,355.80 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,965,300 บาท

สำหรับหนังสือเชิญชวนโครงการ ระบุว่า สำนักเลขาธิการนายกฯ มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ ด้านเลขานุการ ทำหน้าที่ศูนย์ประสานการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารฝ่ายการเมือง

"เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเพื่อใช้ไนราชการเพื่อทดแทนของเดิม ซึ่งได้จัดหาเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ปัจจุบันเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน"


ที่ปรึกษานายกฯ แจงซื้อตามวงรอบ-ถูกกว่าราคากลาง

ด้าน น.ส.นัทรียา ทวีวงศ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ ชี้แจงว่า สำนักนายกฯ ได้ซื้อโทรศัพท์มือถือให้ผู้บริหาร และข้าราชการระดับผู้อำนวยการที่ปัจจุบันครบรอบการใช้งานแล้ว ซึ่งมีการตั้งงบฯ จัดซื้อแทนของเก่า ยืนยันว่าราคาที่ได้ต่ำกว่าราคากลางที่อยู่ราว ๆ 2.8 ล้านบาท โดยมีการแบ่งเป็น 2 สเปค คือ 128 GB สำหรับผู้บริหารระดับอธิบดีและข้าราชการซี 10 ส่วนความจุ 64 GB สำหรับผู้อำนวยการ


สำหรับโทรศัพท์ที่ได้มา 111 เครื่อง จะใช้กับข้าราชการประจำและข้าราชการการเมือง ทั้งตำแหน่ง รองนายกฯ - รัฐมนตรี ที่ปรึกษาฯ เลขาธิการฯ ทีมโฆษกรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีไม่ขอรับโทรศัพท์นี้

 

กลับขึ้นด้านบน