บุคลากรแพทย์ติดโควิดสะสม 4,270 คน

บุคลากรแพทย์ติดโควิดสะสม 4,270 คน

บุคลากรแพทย์ติดโควิดสะสม 4,270 คน

รูปข่าว : บุคลากรแพทย์ติดโควิดสะสม 4,270 คน

ศบค.จับตา 13 จังหวัดพบแนวโน้มผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้น ขณะที่ข้อมูลตั้งแต่15 ก.พ.2563 - 22 พ.ย.2564 พบบุคลากรแพทย์ติดเชื้อสะสม 4,270 คน

วันนี้ (24 พ.ย.2564) พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ว่า ขณะนี้เฝ้าระวัง 13 จังหวัดใกล้ชิด หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ได้แก่ สงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช พบผู้ติดเชื้อเกิน 100 คนต่อวัน และผลตรวจ ATK พบติดเชื้อมากกว่า 5% ส่วนขอนแก่น สระแก้ว นครราชสีมา พบผู้ติดเชื้อเกิน 100 คนต่อวัน แต่ผลตรวจ ATK พบติดเชื้อน้อยกว่า 5% และสระบุรี อุบลราชธานี อุดรธานี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พบผู้ติดเชื้อ 80-100 คนต่อวัน โดย 13 จังหวัดดังกล่าวมีผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 32% (1,810 คน) ของยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งประเทศ

ส่วนจังหวัดที่มีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อยู่ในสัดส่วน 8% ของยอดผู้ติดเชื้อทั้งประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ ติดเชื้อเกิน 100 คนต่อวัน, เชียงราย ลำพูน พิษณุโลก สิงห์บุรี ติดเชื้อน้อยกว่า 100 คนต่อวัน ซึ่งต้องเข้มงวดมาตรป้องกัน COVID-19 โดยเฉพาะมาตรการส่วนบุคคล เพราะส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อในระดับชุมชนและครอบครัว

นอกจากนี้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานข้อมูลพบว่าตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.2563 - 22 พ.ย.2564 พบว่าบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ ติดเชื้อ 4,270 คน ในจำนวนนี้เป็นแพทย์ 198 คน นักศึกษาแพทย์ 34 คน และวิชาชีพในด้านสาธารณสุขที่ติดเชื้อ ได้แก่ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร เวรเปล นักวิชาการสาธารณสุข อสม. แม่บ้านทำความสะอาด เจ้าหน้าที่ห้องยา ห้องแล็บ ห้องเวรระเบียน

แพทย์ที่ติดเชื้อ 198 คน ถือว่าเป็นจำนวนที่สูง มีทั้งวิสัญญีแพทย์ อายุรแพทย์โรคไต อายุรแพทย์ทั่วไป อายุรแพทย์โรคหัวใจ สูตินารีแพทย์ แพทย์ห้องฉุกเฉิน

ทั้งนี้ เมื่อแพทย์ หรือบุคลากร ติดเชื้อ 1 คน จะมีบุคลากรที่ร่วมงานต้องกักตัวอีกจำนวนมาก ขอขอบคุณความทุ่มเทของแพทย์ บุคลากรสาธารณสุข และบุคลากรด่านหน้า ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนัก โดยขอให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 มากที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงอาการหนักและเสียชีวิต

 

กลับขึ้นด้านบน