แฉโฉนด "เกาะนุ้ยนอก" ขรก.ออกก่อนเกษียณ 2 วัน พบประกาศขายไร่ละ 20 ล้าน

แฉโฉนด "เกาะนุ้ยนอก" ขรก.ออกก่อนเกษียณ 2 วัน พบประกาศขายไร่ละ 20 ล้าน

แฉโฉนด "เกาะนุ้ยนอก" ขรก.ออกก่อนเกษียณ 2 วัน พบประกาศขายไร่ละ 20 ล้าน

รูปข่าว : แฉโฉนด "เกาะนุ้ยนอก" ขรก.ออกก่อนเกษียณ 2 วัน พบประกาศขายไร่ละ 20 ล้าน

การออกโฉนดที่ดินเกาะนุ้ยนอก จ.กระบี่ ประมาณ 5 ไร่ มีพิรุธหลายจุด อาจเกี่ยวข้องกับข้าราชการบางคน อย่างเจ้าพนักงานที่ดินที่ลงนามออกโฉนดก่อนเกษียณ 2 วัน เมื่อออกโฉนดในชื่อชาวบ้านคนหนึ่ง กลับโอนให้ข้าราชการในดีเอสไอทันที และที่ดินถูกประกาศขายไร่ละ 20 ล้านบาท

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านเจ๊ะหลี อ.เกาะลันตา และนายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร โฆษกคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร ตรวจสอบกระบวนการโฉนดที่ดินบนเกาะนุ้ยว่าชอบด้วยกฏหมายหรือไม่ หลังพบพิรุธการออกโฉนดหลายประการ

 

โฉนดดังกล่าวมีเนื้อที่ 5 ไร่ ครอบคลุมที่ดินทั้งเกาะ บนเกาะนุ้ย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ออกเมื่อวันที่ 28 ก.ย.2564 ที่ผ่านมา ให้นายสมมิตร หาญทะเล ชาวตำบลเกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา ลงนามโดยผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจการออกที่ดิน เป็นเจ้าพนักงานที่ดินขณะนั้น 

 

นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร โฆษกคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ข้อพิรุธการออกโฉนดที่ดินดังกล่าว ซึ่งออกโดยศูนย์เดินสำรวจการออกที่ดินสุราษฎร์ธานี วันที่ 28 ก.ย.ที่ผ่านมา ให้ชาวบ้านคนหนึ่งและในวันเดียวกันชาวบ้านคนนี้ได้โอนต่อให้ข้าราชการระดับชำนาญการคนหนึ่งในกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ทันที ส่วนผู้ลงนามออกโฉนดที่ดิน หลังลงนามได้เพียง 2 วัน ก็เกษียณราชการ

 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมหลักฐานและข้อมูลทั้งหมด ยื่นเรื่องให้ ป.ป.ช และดีเอสไอ ตรวจสอบการออกโฉนด ส่วน สค.1 ที่ใช้ในการขอออกโฉนด เป็น สค.1 บินมาจากที่อื่นหรือไม่ และต้องการให้กรมที่ดินลงมาตรวจสอบ เพราะนอกจากเกาะนุ้ยนอก แล้ว ยังพบเกาะต่าง ๆ ออกโฉนดในลักษณะไมชอบด้วยกฏหมายอีกหลายเกาะ

 

ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านเจ๊หลี ต.เกาะลันตาใหญ่ ที่สำรวจเกาะนุ้ยนอก กล่าวว่า เกาะนุ้ยนอก เป็นเกาะกลางทะเล ห่างจากฝั่งประมาณ 3 กม.หลังทราบว่า เกาะออกเป็นโฉนดและมีเจ้าของ ก็สร้างความกังวลกลุ่มชาวบ้าน เพราะเกาะนุ้ยนอก มีความสมบูรณ์ของป่าไม้ และเป็นพื้นที่หลบคลื่นมรสุมของชาวประมง และไม่มีใครครอบครองมาก่อน

 

เชื่อว่าการออกโฉนดครั้งนี้ ไม่ชอบด้วยกฏหมาย เพราะเกาะนุ้ยนอก อยู่ในพื้นที่หมู่ 3 แต่ผู้นำชี้ให้แนวเขตการเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินไม่มีผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เป็นผู้ชี้แนวเขต แต่มีผู้ใหญ่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่ง เป็นผู้รับรองการชี้แนวเขตหลังออกเป็นโฉนดแล้ว ที่ดินบนเกาะถูกประกาศไร่ละ 20 ล้าน มูลค่ารวม 100 ล้านบาท

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน