เปิดหีบ "เลือกตั้ง อบต. 2564" ปชช.ทั่วประเทศทยอยใช้สิทธิ

เปิดหีบ "เลือกตั้ง อบต. 2564" ปชช.ทั่วประเทศทยอยใช้สิทธิ

เปิดหีบ "เลือกตั้ง อบต. 2564" ปชช.ทั่วประเทศทยอยใช้สิทธิ

รูปข่าว : เปิดหีบ "เลือกตั้ง อบต. 2564" ปชช.ทั่วประเทศทยอยใช้สิทธิ

เช้านี้ 28 พ.ย. ประชาชนทั่วประเทศทยอยใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. 2564 จุดเลือกตั้งมีมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

วันนี้ (28 พ.ย.2564) ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศการเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) ที่เปิดให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

ที่ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เช้าวันนี้ มีประชาชนเดินทางมารอใช้สิทธิ ตั้งแต่ก่อนเวลาเปิดหีบกันคึกคัก ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง หลายคนสะท้อนว่า ต้องการออกมาใช้สิทธิ์ เพราะการเลือกตั้ง อบต. ถือว่าเป็นการเลือกตั้งผู้นำที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด รวมถึงมิติของการพัฒนาพื้นที่ และปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากโครงการในชุมชนหรือท้องถิ่น

ที่ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา มีหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งหมด 30 หน่วย แต่สถานที่ที่มีจำนวนหน่วยเลือกตั้งที่มีเยอะที่สุด อยู่ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี มีจำนวน 18 หน่วยเลือกตั้ง มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้ง 18 หน่วย รวม 10,943 คน เกินครึ่งกว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีจำนวน 18,337 คน

คนคลองสามกับความหวังแก้โจทย์ "เมือง-ชนบท"

ส่วนที่ จ.ปทุมธานี มีหลายพื้นที่น่าจับตาหนึ่งในนั้นคือที่ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง ตำบลนี้เป็นอันดับ 3 ของประเทศที่มีรายได้และเงินคงคลังมากที่สุด และอีกสิ่งที่น่าสนใจคือคลองเดียวกันมีความความต่างของสภาพความเป็นอยู่ระหว่างสังคมเมือง และชนบทที่ชัดเจน

อ.คลองหลวง แบ่งส่วนการปกครองเป็น 5 ตำบลกับอีก 2 เทศบาลเมือง มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของ จ.ปทุมธานี เฉพาะพื้นที่คลองสาม มียอดผู้อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้านประมาณ 70,000 คน แต่ในยอดทั้งหมดนี้มากเกินครึ่งอยู่ในพื้นที่ชุมชนเมือง ส่วนที่เหลือเป็นสังคมชนบท ที่อยู่ต่างปัญหาต่าง เรื่องที่ต้องการให้ อบต.ชุดใหม่เข้ามาดูแลจึงแตกต่างสิ้นเชิง

 

ในพื้นที่ทั้งหมด 30,000 ไร่ ของ ต.คลองสาม แบ่งย่อยเป็น 16 หมู่ หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 7เป็นที่อยู่อาศัยแบบหมู่บ้านจัดสรร นับรวมแล้วมีมากกว่า 50 หมู่บ้าน หมู่บ้านที่ขนาดใหญ่สุดมีผู้อาศัยกว่า 2,000 คน คน ในพื้นที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าในเวลาเร่งด่วน ช่วงเช้าและเย็น การจราจรหนาแน่นจนแทบไม่ขยับ เพราะมีทั้งคนที่เดินทางเข้าไปทำงานในกรุงเทพฯ และเข้ามาทำงานในพื้นที่ ปัญหาจราจรในพื้นที่นี้อยู่มานานหลายสิบปี ฉะนั้นแล้วจึงเป็นปัญหาที่อยากให้ อบต. ชุดใหม่นี้ช่วยแก้ไขเป็นอันดับแรกๆ

ตั้งแต่หมู่ที่ 8 ยาวไปจนสิ้นสุดพื้นที่ ต.คลองสามที่หมู่ 16 บ้านเรือนสองฝั่งคลองจะต่างกับหมู่ต้นๆ อย่างชัดเจน ที่อยู่อาศัยตั้งห่างกัน และมีพื้นที่ทำการเกษตรทุกช่วงซอย ความหนาแน่นเทียบไม่ได้กับพื้นที่ต้นคลอง รถติดจึงไม่ใช่โจทย์สำคัญของชาวบ้านที่นี่ เพราะสิ่งที่พวกเขาต้องเจอในฐานะคนท้ายคลองคือเรื่องขยะ

คนมากขยะมาก ชาวบ้านหมู่ที่ 16 มองว่าระบบจัดการขยะมูลฝอยของพื้นที่ยังไม่ตอบโจทย์ การอาศัยอยู่ในชุมชนท้ายคลองต้องรับมลพิษทางอากาศจากภูเขาขยะที่ตั้งไม่ไกลหมู่ 16 และน้ำเน่าเสียที่ลอยมาบรรจบที่หน้าบ้าน

หลายโจทย์จากชาวบ้านในพื้นที่เดียวกันพวกเขาคาดหวังว่า อบต.ชุดใหม่ในรอบ 7 ปีนี้ให้คำตอบที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด ซึ่งความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเมื่อทุกคนออกไปส่งเสียง ออกไปเลือกตั้ง

คนนครศรีฯ ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบต.คึกคัก

ขณะที่ จ.นครศรีธรรมราช การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อบต.ในพื้นที่ อ.พระพรหม หนึ่งในพื้นที่ซึ่งมีการแข่งขันทางการเมืองท้องถิ่นสูงหลังเปิดหีบเลือกตั้งพบว่า มีประชาชนมารอใช้สิทธิกันตั้งแต่ช่วงเช้า

ขณะที่ กกต.นครศรีธรรมราช ได้จัดชุดเคลื่อนเร็วเพื่อตรวจสอบการทุจริตการเลือกตั้งไว้ หากพบว่ามีเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้งในวันนี้ก็จะส่งกำลังเข้าตรวจสอบในทันที 

 

คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ท้ายสำเภา อ.พระพรหม มาจัดเตรียมความพร้อมหน่วยเลือกตั้งเพื่อเตรียมเปิดหีบเลือกตั้งกันตั้งแต่ช่วงเช้า โดย อบต.ท้ายสำเภาเป็นพื้นที่ซึ่งมีการแข่งขันอย่างเข้มข้นและเป็นหนึ่งในพื้นที่ซึ่งทาง กกต.ต้องมีการจัดเจ้าหน้าที่ของ กกต.รวมถึงประสานงานตำรวจเข้ามาเฝ้าระวังการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิด

เจ้าหน้าที่ กกต.นครศรีธรรมราช ยอมรับว่าผู้สมัครบางกลุ่มยังมีความพยายามจะทำผิดกฎหมายเลือกตั้งโดยเฉพาะในเรื่องการซื้อสิทธิขายเสียงจึงได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วของ กกต.อย่างน้อย 5 ชุดไว้สำหรับการตรวจสอบหากมีการร้องเรียนชี้เบาะแสการทุจริตการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันนี้

ก่อนหน้านี้ชุดเคลื่อนที่เร็วของ กกต.นครศรีธรรมราช สามารถจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งได้ 2 คน พร้อมของกลางธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท 2 ฉบับ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งขณะพยายามซื้อสิทธิ์ขายในพื้นที่ อบต.ท้ายสำเภา

 

สำหรับ จ.นครศรีธรรมราช มีการเลือกตั้ง อบต.ในครั้งนี้ 130 แห่ง หลายพื้นที่มีการแข่งขันสูงมากบางจุดเกิดเหตุลอบยิงผู้สมัครบางแห่งหัวคะแนนมีปากเสียงกันจนถึงกันต้องแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน

นอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมาในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช มีการร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งมาแล้วเกือบ 10 เรื่อง ซึ่งทาง กกต.ได้รับเรื่องไว้แล้วเพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับรองผลการเลือกตั้ง

นราธิวาส" เข้มเลือกตั้งพื้นที่ขัดแย้งสูง

เจ้าหน้าที่เสริมกำลังตำรวจ อาสาสมัครรักษาดินเเดน เเละกองกำลังภาคประชาชนรวม 8 นาย คุมเข้มรักษาความปลอดภัยในหน่วยเลือกตั้ง 2 หน่วยภายในโรงเรียนบ้านยารอ ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส ซึ่งมีผู้มีสิทธิออกเสียงรวม 1,201 คน ขณะที่เส้นทางรอบนอกจะใช้กองกำลังทหารลาดตะเวนเพื่อรักษาความปลอดภัยให้ผู้ออกมาใช้สิทธิ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุบ่อยครั้ง จึงต้องเพิ่มกำลังตำรวจประจำหน่วยเลือกตั้งอีก 2 นาย จากกำลังที่จัดวางไว้เดิม เเละกำลังภาคประชาชนที่จะรู้จักคนในพื้นที่ดี เพื่อสอดส่องหากมีผู้ไม่หวังดีลักลอบเข้ามาสร้างเหตุก่อกวน หลังบริเวณใกล้เคียงเคยเกิดเหตุยิงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในหน่วยเลือกตั้งเมื่อปี 2551 มาก่อน

ขณะที่ประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิเเม้ช่วงเช้าจะมีฝนโปรยปรายลงมา โดยเจ้าหน้าประจำหน่วยเลือกตั้งคาดว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 เพราะปีนี้มีการเเข่งขันสูงที่ ต.บางปอ มีหน่วยเลือกตั้ง รวม 11 หน่วยผู้มีสิทธิออกเสียง 7,976 คน และเป็นพื้นที่มีผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมากที่สุด ในการเลือกตั้งครั้งนี้ของ จ.นราธิวาส คือ มีผู้สมัครนายก อบต.ถึง 5 คน

จากข้อมูลพบว่า อบต.บางปอ มีความขัดแย้งทางการเมืองหลายครั้ง โดยเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2549 นายมะนุ มือลี รองนายองค์การบริหารส่วนตำบลบางปอ และนายมะ สะมะแอ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปอ ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ และในวันที่ 2 ธ.ค. 2555 นายอับดุลกอเดร์ มาหามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปอ ถูกยิงเสียชีวิต ในวันเลือกตั้งวันเลือกตั้งสมาชิก อบต. ซึ่งเจ้าหน้าที่ให้น้ำหนักไปที่ปมขัดแย้งการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่

และจากข้อมูลในเว็บไซต์ของ อบต.บางปอ พบว่ารายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายเงินรายรับตามแผนงานรวม ในงบประมาณส่วนต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2563 - 31 มี.ค.2564 มีสูงกว่า 70 ล้านบาท ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มการดูแลมากขึ้น

 

การแข่งขันใน จ.นราธิวาส ครั้งนี้ถือว่า เป็นการแข่งขันที่ดุเดือดในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ที่คณะบริหารชุดเดิมที่แตกแขนงออกมาแข่งกันเอง และมีงบประมาณในการบริหาร อบต.จำนวนมากทำให้มีผู้สมัครนายก อบต. 153 คน และสมาชิก 1,182 คน ขณะที่ยอดผู้มีสิทธิออกเสียงกว่า 420,000 คน

เลือกตั้ง อบต.พบร้องเรียนแล้ว 255 เรื่อง

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ลงพื้นที่สังเกตการณ์การเตรียมความพร้อมในหลายพื้นที่ พร้อมย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และเชื่อว่า ประชาชนจะตื่นตัวออกมาใช้สิทธิมากกว่าการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และการเลือกตั้งเทศบาล

ส่วนเรื่องร้องเรียนขณะนี้มี 255 เรื่อง ทั้งกล่าวหาซื้อเสียง และใช้อิทธิพลข่มขู่ โดย กกต.ได้เตรียมชุดผู้ตรวจการเลือกตั้งทั่วประเทศ ประมาณ 810 คน ติดตามสถานการณ์ตลอดคืนนี้ และมีชุดเคลื่อนที่เร็วของตำรวจอีก 204 ชุดทั่วประเทศ ทั้งนี้หากประชาชนพบความผิดปกติสามารถแจ้งที่สายด่วน 1444

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกและนายก อบต.ตั้งแต่ 08.00-17.00 น. เพื่อให้ได้คนดีมีความสามารถเข้ามาบริหารท้องถิ่น เพราะการเลือกตั้ง อบต.นั้น มีความสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลือกตั้ง อบต. พบร้องเรียนแล้ว 175 เรื่อง ปมซื้อเสียงมากสุด

เปิดสถิติโครงการจิตอาสาภัยพิบัติของ อบต.ทั่วประเทศ

เปิดสถิติโครงการบริหารจัดการขยะของ อบต.ทั่วประเทศ

เปิดสถิติโครงการผู้สูงอายุของ อบต.ทั่วประเทศ

กลับขึ้นด้านบน