กทม.ไฟเขียวร้านอาหารดื่มแอลกอฮอล์ถึง 5 ทุ่มเริ่ม 1 ธ.ค.

กทม.ไฟเขียวร้านอาหารดื่มแอลกอฮอล์ถึง 5 ทุ่มเริ่ม 1 ธ.ค.

กทม.ไฟเขียวร้านอาหารดื่มแอลกอฮอล์ถึง 5 ทุ่มเริ่ม 1 ธ.ค.

รูปข่าว : กทม.ไฟเขียวร้านอาหารดื่มแอลกอฮอล์ถึง 5 ทุ่มเริ่ม 1 ธ.ค.

ผู้ว่าฯกทม.ลงนามในคำสั่งออกประกาศฉบับล่าสุด ไฟเขียวร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึง 23.00 น.เริ่ม 1 ธ.ค.นี้ ผลตรวจสอบหลังอนุญาติเปิดนำร่องพื้นที่สีฟ้าฝ่าฝืนถูกตักเตือน 638 ราย ปิด 1 แห่ง

วันนี้ (29 พ.ย.2564) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ กล่าวว่า คณะกรรมการโรคติดต่อกทม. มีมติผ่อนคลายมาตรการตามประกาศ กทม. เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 47) ดังนี้

1.กรณีร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ตามเวลาปกติ โดยอนุญาตให้มีการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ระดับ SHA ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพวิถีใหม่ของกรมอนามัยไม่เกินเวลา 23.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.นี้

 

2. สถานที่ตามประกาศก่อนหน้านี้ ยังคงปิดตามเดิม จนถึง 31 ธ.ค.นี้
3.สำหรับกิจกรรมการเล่นหรือแข่งขันที่ได้รับการผ่อนปรนตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย สามารถผ่อนปรนได้แต่ต้องขออนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขที่จะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุม COVID-19

พบถูกตักเตือน 638 แห่ง-ปิด 1 แห่ง 

พล.ต.อ.อัศวิน  กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลประกาศให้กทม.เป็นพื้นที่นําร่องท่องเที่ยว (พื้นที่สีฟ้า) แต่ต้องดำเนินมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง กทม.จัดชุดบูรณาการเพื่อตรวจสอบ กำกับ และติดตามการเปิดสถานที่ทั้ง 50 เขตร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และกอ.รมน. ติดตามตรวจสอบการเปิดให้บริการร้านอาหาร และสถานประกอบการ 

จากข้อมูลระหว่างวันที่ 1 -28 พ.ย.นี้ จากจำนวนสถานที่ทั้งหมด 15,840 แห่ง จำนวนที่ตรวจ 9,840 ครั้ง ได้ดำเนินการตักเตือน 638 ราย ดำเนินคดี 6 ราย และสั่งปิด 1 ราย

ในส่วนของผลการตรวจร้านอาหาร พบว่า มี SHA 2,436 แห่ง ไม่มี SHA 5,398 แห่ง มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1,777 แห่ง ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 6,057 แห่ง มี Thai Stop Covid Plus (TSC Plus) 450 แห่ง ไม่มี TSC Plus 672 แห่ง โดยตักเตือนกรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรการ 71 แห่ง พบการจำหน่ายเกินเวลาที่กำหนด 13 แห่ง และมีการดื่มสุรา 172 แห่ง (ไม่มี SHA)

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน