เทรนด์อาชีพสำคัญที่จะเกิดขึ้นในโลกของ Metaverse

เทรนด์อาชีพสำคัญที่จะเกิดขึ้นในโลกของ Metaverse

เทรนด์อาชีพสำคัญที่จะเกิดขึ้นในโลกของ Metaverse

รูปข่าว : เทรนด์อาชีพสำคัญที่จะเกิดขึ้นในโลกของ Metaverse

กระแส Metaverse ทำให้เกิดการพัฒนาด้านเทคโนโลยี รวมถึงอาชีพใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับการเติบโตของโลกเสมือน และกำลังจะกลายเป็นอาชีพสำคัญ

Metaverse เป็นนวัตกรรมโลกเสมือนที่กำลังได้รับความสนใจ และเป็นกระแสที่ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับการเติบโตของ Metaverse รวมถึงการเกิดอาชีพซึ่งมีอยู่ใน Metaverse ซึ่งอาจกลายเป็นอาชีพที่มีความสำคัญไม่ต่างกับอาชีพที่ทำกันในโลกจริง โดยอาชีพที่หยิบยกมาเป็นเพียงบางส่วนของอาชีพที่จะเกิดขึ้นในโลก Metaverse ซึ่งอาจจะมีอาชีพอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย

นักออกแบบแฟชั่น (Digital Fashion Designer)

ในโลกของ Metaverse นั้นมี Avatar ซึ่งเป็นกราฟิกที่ใช้แทนตัวตน อาชีพนักออกแบบแฟชั่นจึงมีหน้าที่ในการช่วยออกแบบเครื่องแต่งกายให้เหมาะกับบุคลิก รวมไปถึงสิ่งของต่าง ๆ ที่จะถูกนำไปใช้ในโลกเสมือนจริง ทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพนี้คือความสามารถในการออกแบบสิ่งทอ การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ และที่สำคัญต้องมีความสนใจเกี่ยวกับแฟชั่นด้วย

ที่ปรึกษาด้านสินทรัพย์ (Asset Advisor)

บทบาทของอาชีพนี้คือการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการซื้อขาย การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอล (NFT) รวมถึงการลงทุนซื้อที่ดินใน Metaverse ผู้ที่ทำอาชีพนี้จึงต้องมีทักษะด้านการวิเคราะห์ การประเมินความเสี่ยง ความรู้ด้านเงินดิจิตอล และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรของการลงทุนในโลกเสมือน เพื่อจะได้ให้บริการกับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

หมอรักษาโรค (Metahuman Doctor)

เมื่อข้อมูลด้านสรีระของมนุษย์ถูกแปลงให้เป็นข้อมูลดิจิตอล ผ่านการสร้าง Avatar ของ Metahuman จึงทำให้เกิดข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพตามมาด้วย หมอจึงมีบทบาทในการรักษาโรคและดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากการโจมตีของไวรัสที่อาจจะมาขโมยข้อมูล ทักษะที่ควรมีสำหรับอาชีพนี้ คือ ความรู้ด้านไวรัสวิทยา การวิเคราะห์ข้อมูล ระบบปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงความรู้ด้าน Cybersecurity ด้วย

นักจัดอีเวนต์ (Event Director)

ไม่ว่าจะอยู่ในโลกไหนก็ตาม เมื่อมีการรวมตัวกัน ย่อมมีงานสังสรรค์ตามมาก นักจัดอีเวนต์ในโลก Metaverse ก็มีหน้าที่ไม่ต่างกัน โดยมีหน้าที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นวันเฉลิมฉลอง วันครบรอบ วันเกิด งานแต่งงาน งานศพ เป็นต้น ทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพนี้ คือ การสื่อสาร การเข้าสังคม จิตวิทยา ความรู้ด้านการใช้ชีวิต

ที่มาข้อมูลและภาพ: ANALYTICS INDIA MAGAZINE
“รอบรู้ ดูกระแส ก้าวทันโลก” ไปกับ Thai PBS Sci & Tech

กลับขึ้นด้านบน