ศาลให้ประกัน "รุ้ง ปนัสยา" คดีชุมนุมห้าแยกลาดพร้าว เข้ม 5 เงื่อนไข

ศาลให้ประกัน "รุ้ง ปนัสยา" คดีชุมนุมห้าแยกลาดพร้าว เข้ม 5 เงื่อนไข

ศาลให้ประกัน "รุ้ง ปนัสยา" คดีชุมนุมห้าแยกลาดพร้าว เข้ม 5 เงื่อนไข

รูปข่าว : ศาลให้ประกัน "รุ้ง ปนัสยา" คดีชุมนุมห้าแยกลาดพร้าว เข้ม 5 เงื่อนไข

ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว "รุ้ง ปนัสยา" คดีชุมนุมห้าแยกลาดพร้าว กำหนด 5 เงื่อนไข ห้ามทำกิจกรรมที่กระทบต่อสถาบันฯ ไม่ร่วมชุมนุมที่ก่อความวุ่นวาย ห้ามออกนอกเคหสถาน 24 ชั่วโมง ห้ามออกนอกประเทศ และให้ติดกำไล EM

วันนี้ (30 พ.ย.2564) ทนายความได้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รุ้ง จำเลยที่ 5 คดีหมายเลขดำ อ.2887/2564 ซึ่งอัยการยื่นฟ้องนายอานนท์ นำภา กับพวกรวม 7 คน ในชั้นพิจารณา โดยจำเลยที่ 5 อ้างว่า เป็นนักศึกษามีความจำเป็น จะต้องสอบเพื่อสำเร็จการศึกษา และจำเลยที่ 5 ยืนยันว่าจะไม่หลบหนี หรือก่อเหตุร้ายประการอื่นอีก

ศาลได้ไต่สวนพยาน 3 ปาก ซึ่งจำเลยที่ 5 ปรากฏตัวผ่านระบบ Video Conference ไปยังทัณฑสถานหญิงกลาง ประกอบคำร้องขอปล่อยชั่วคราวแล้วจึงมีคำสั่งว่า พิเคราะห์แล้วเห็นว่าศาลมีคำสั่งให้ยกเลิกการปล่อยชั่วคราวและขังจำเลยที่ 5 ไว้ เนื่องจากเกรงว่าจำเลยที่ 5 จะก่อเหตุร้ายประการอื่นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108/1 (3)

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวเป็นการใช้อำนาจของรัฐเพื่อจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งศาลจะต้องชั่งน้ำหนักระหว่างความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการก่อเหตุร้าย กับสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาโดยไม่จำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ดังนั้น การที่จำเลยที่ 5 มีภาระในเรื่องการเรียนที่จะต้องเสียหายจากการคุมขัง จึงเป็นเหตุที่สามารถได้รับการพิจารณา เมื่อคำนึงถึงความเสียหายที่จำเลยที่ 5 อาจก่อขึ้นอีกนั้น อาจจำกัดควบคุมได้โดยการที่จำเลยที่ 5 ยินยอมและตั้งใจปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ของศาลที่เข้มงวดยิ่งขึ้น และด้วยการกำหนดเงื่อนไข เงื่อนเวลา และมาตรการกำกับดูแลที่เหมาะสม

ที่ประชุมผู้บริหารศาลอาญาพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 5 อย่างจำกัด โดยให้มีผลเฉพาะตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 12 ม.ค.2565 กำหนดเงื่อนไข

  • ห้ามจำเลยที่ 5 ทำกิจกรรมหรือก่อเหตุที่กระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
  • ห้ามจำเลยที่ 5 เข้าร่วมชุมนุมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายที่ในบ้านเมือง
  • ห้ามจำเลยที่ 5 ออกนอกเคหสถานตลอดเวลาเว้นแต่มีเหตุจำเป็นเพื่อการรักษาพยาบาล ไปเรียนและสอบ ไปติดต่อราชการที่ศาลอื่น หรือเหตุอื่นโดยได้รับอนุญาตจากศาล
  • ห้ามจำเลยที่ 5 ออกนอกราชอาณาจักร โดยให้ ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา เป็นผู้กำกับดูแลให้จำเลยที่ 5 ปฏิบัติตามคำสั่งศาล
  • ให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ 

ทั้งนี้ หากผิดสัญญาให้ปรับผู้ประกันเป็นเงิน 90,000 บาทโดยไม่เรียกหลักประกัน

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ศาลอาญาจะมีคำสั่งอนุญาตปล่อยชั่วคราวโดยกำหนดเงื่อนไขตามคำสั่งดังกล่าวแล้ว แต่ น.ส.ปนัสยา ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวทันที เนื่องจากยังถูกคุมขังในคดีอื่นของศาลอาญากรุงเทพใต้

 

กลับขึ้นด้านบน