กรมวิทย์ฯ ลดราคาค่าตรวจ Real Time RT-PCR เหลือ 1,100 บาท

กรมวิทย์ฯ ลดราคาค่าตรวจ Real Time RT-PCR เหลือ 1,100 บาท

กรมวิทย์ฯ ลดราคาค่าตรวจ Real Time RT-PCR เหลือ 1,100 บาท

รูปข่าว : กรมวิทย์ฯ ลดราคาค่าตรวจ Real Time RT-PCR เหลือ 1,100 บาท

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผย ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้มีการปรับปรุงอัตราค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยวิธี Real Time RT-PCR โดยปรับลดราคาจากเดิม 1,300 บาท ลดลงเหลือ 1,100 บาท

วันนี้ (1 ธ.ค.2564) นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 10 พ.ย.2564 ได้มีมติอนุมัติให้มีการปรับปรุงอัตราค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ด้วยวิธี Real Time RT-PCR โดยปรับลดราคาจากเดิม 1,300 บาท ลดลงเหลือ 1,100 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย.2564 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวเป็นราคาเฉพาะค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์


สำหรับการตรวจโรค COVID-19 ทางห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธี Real Time RT-PCR เป็นวิธีมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกแนะนำและใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีความไว ความจำเพาะสูง ทราบผลภายใน 2-3 ชั่วโมง เหมาะสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำ

นพ.ศุภกิจ ระบุอีกว่า สำหรับประเด็นที่มีการพบ COVID-19 กลายพันธุ์ สายพันธุ์ใหม่ B.1.1.529 ที่องค์การอนามัยโลกให้ชื่อว่าโอไมครอน (Omicron) จากระบบการเฝ้าระวังสายพันธุ์ทางห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายที่เราถอดรหัสพันธุกรรมทั้งตัวและรายงานในระบบ GISAID ขณะนี้ยังไม่พบสายพันธุ์ดังกล่าวในประเทศไทย แต่เรายังคงติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป

 

กลับขึ้นด้านบน