5 ปี "กรมชลประทาน" สร้างถนนยางพารากว่า 100 โครงการ

5 ปี "กรมชลประทาน" สร้างถนนยางพารากว่า 100 โครงการ

5 ปี "กรมชลประทาน" สร้างถนนยางพารากว่า 100 โครงการ

รูปข่าว : 5 ปี "กรมชลประทาน" สร้างถนนยางพารากว่า 100 โครงการ

ถนนคันคลองชลประทาน เป็นส่วนหนึ่งจากนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมใช้น้ำยางพารามาผสมทำถนน เพื่อแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ ตั้งแต่ปี 2561 ขณะที่ข้อมูล พบว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กรมชลประทานสร้างถนนยางพาราแล้วกว่า 100 โครงการ

วันนี้ (2 ธ.ค.2564) ถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยถนนยางธรรมชาติ ต.นาวัง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ มีความกว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร ก่อสร้างด้วยงบประมาณ 4,700,000 บาท ผู้รับเหมาส่งมอบงาน เมื่อต้นปี 2563

 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนาดี บอกว่า ก่อนหน้านี้ เป็นถนนดินลูกรัง ใช้สำหรับขนสินค้าทางการเกษตร รวมไปถึงสัญจรเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน แต่หลังจากทำถนน ทำให้ชาวบ้านสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

แม้โครงการนี้ ได้ประโยชน์ แต่อีกด้าน ผู้รับเหมารายหนึ่งใน จ.ร้อยเอ็ด ก่อสร้างถนนเส้นนี้ อ้างว่าต้องจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อแลกกับการได้รับโครงการก่อสร้างถนน

 

รวมไปถึงสิทธิในการซื้อน้ำยางผสม จากบริษัทที่ได้รับการรับรอง เพราะหากผู้รับเหมา จะเข้าประมูลโครงการถนนยางพารา ต้องมีใบรับรองการใช้น้ำยาง จากโรงงานจำหน่ายน้ำยางผสมที่ได้รับการรับรอง

ไทยพีบีเอส พบว่าการส่งเสริมให้นำยางพารา มาแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ มีหลายหน่วยงานที่นำยางพารามาใช้ทำถนนพาราซอยล์

เช่นเดียวกับถนนเส้นนี้ใน ต.หยาดฟ้า อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร เป็นถนนผสมยางพารา พร้อมด้วยเสาไฟโซลาร์ เซลล์ กว่า 30 ต้น ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร ก่อสร้างด้วยงบประมาณตาม พ.ร.บ. ปี พ.ศ.2564 วงเงิน 8,417,000.00 เฉลี่ยกิโมเมตรละ 4 ล้านบาท

 

ไทยพีบีเอสตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนชลประทาน ย้อนหลัง 5 ปี งบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560-2564 พบว่า กรมชลประทาน มีโครงการก่อสร้างถนน 400 โครงการ วงเงินงบประมาณ กว่า 3,200 ล้านบาท

หากเจาะจงไปที่ จ.ยโสธร ใช้งบประมาณเกือบ 50 ล้านบาท แต่จังหวัดที่ใช้งบประมาณมากที่สุด คือ จ.นครราชสีมา 131 ล้านบาท

แต่เมื่อดูจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับซ่อมและก่อสร้าง ถนนคันคลองชลประทาน แบบพาราแอสฟัลท์ติกกรีต พบว่าตั้งแต่ปี 2560-2564 ใช้งบประมาณในโครงการ ทั้งหมด 795 ล้านบาท กว่า 100 โครงการ

 

นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการใช้งบประมาณเฉลี่ยต่อโครงการที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ 1 ล้านบาท ถึง 26 ล้าน ขึ้นอยู่อยู่กับระยะทางและลักษณะของโครงการ เช่นที่อุดรธานีใช้งบประมาณเฉลี่ยต่อโครกงารมากที่สุด ถึง 26 ล้านบาท

งบฯ ถนนทั้งหมด กรมชลประทาน ปี 2560 - 2564 จำนวน 400 โครงการ งบประมาณ 3,200 ล้านบาท งบฯ เฉพาะถนนพาราแอสฟัลติก กรมชลประทาน ตั้งแต่ปี 2560-2564 จำนวน 100 โครงการ งบประมาณ 795 ล้านบาท ค่าเฉลี่ยโครงการ อยู่ที่ 1 - 26 ล้านบาท

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบซ่อมแซมคันคลองเพิ่ม 160 โครงการ จ.ยโสธร - จ.อุบลราชธานี

ชาวบ้านแจ้งข้อมูลถนนคันคลองจุดใหม่

4 ข้อสังเกต ความผิดปกติถนนกลางทุ่งนา "ยโสธร"

พบอีกจุด ถนนลาดยางสุดทางกลางน้ำ 

กรมชลฯ เตรียมแก้ไขถนนกลางทุ่งนายโสธร ให้ใช้ประโยชน์ได้

กลับขึ้นด้านบน