เกิดแผ่นดินไหวขนาดแม็กนิจูด 4.9 จ.ยามานาชิ ญี่ปุ่น

เกิดแผ่นดินไหวขนาดแม็กนิจูด 4.9 จ.ยามานาชิ ญี่ปุ่น

เกิดแผ่นดินไหวขนาดแม็กนิจูด 4.9 จ.ยามานาชิ ญี่ปุ่น

รูปข่าว : เกิดแผ่นดินไหวขนาดแม็กนิจูด 4.9 จ.ยามานาชิ ญี่ปุ่น

เกิดแผ่นดินไหวขนาดแม็กนิจูด 4.9 จ.ยามานาชิ ญี่ปุ่น ไม่ส่งผลให้เกิดคลื่นสึนามิ ยังไม่มีรายงานคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

วันนี้ (3 ธ.ค.2564) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น แจ้งว่า เมื่อเวลา 6.37 น. ตามเวลาท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น (เร็วกว่าไทย 2 ชม.) เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ขนาดแม็กนิจูด 4.9 โดยมีศูนย์กลางที่ จ.ยามานาชิ บริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออก และบริเวณทะเลสาบทั้ง 5 รอบภูเขาไฟฟูจิ แรงสั่นสะเทือนสัมผัสได้ในพื้นที่ดังกล่าวและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงกรุงโตเกียว โดยแรงสั่นสะเทือนสูงสุดอยูที่ระดับ 5- ตามระบบของญี่ปุ่น

กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นแจ้งว่า เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ ไม่ส่งผลให้เกิดคลื่นสึนามิ และในชั้นนี้ยังไม่มีรายงานคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนื่องมาจากแผ่นดินไหวดังกล่าว

อย่างไรก็ดี ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวโปรดดูแลรักษาตัวและเฝ้าระวังสถานการณ์ โดยติดตามข่าวสารของทางการญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องในกรณีที่อาจเกิดแผ่นดินไหวตามมา (aftershocks) กรณีฉุกเฉิน สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ HOTLINE 090-4435-7812

 

 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน