DroneDek กล่องจดหมายอัจฉริยะ สำหรับรับส่งพัสดุจากโดรน

DroneDek กล่องจดหมายอัจฉริยะ สำหรับรับส่งพัสดุจากโดรน

DroneDek กล่องจดหมายอัจฉริยะ สำหรับรับส่งพัสดุจากโดรน

รูปข่าว : DroneDek กล่องจดหมายอัจฉริยะ สำหรับรับส่งพัสดุจากโดรน

DroneDek กล่องจดหมายอัจฉริยะ สำหรับใช้รับส่งพัสดุจากโดรนและหุ่นยนต์ รองรับการส่งพัสดุรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสิ่งของและอาหารพร้อมมาตรฐานความปลอดภัย และควบคุมอุณหภูมิ

ปัจจุบันเริ่มมีการทดสอบใช้โดรนบินขนส่งพัสดุในประเทศสหรัฐอเมริกา ล่าสุดบริษัทสตาร์ตอัปด้านเทคโนโลยีโดรนได้พัฒนา DroneDek กล่องจดหมายอัจฉริยะ สำหรับใช้รับส่งพัสดุจากโดรนและหุ่นยนต์โดยเฉพาะ สามารถรองรับการส่งพัสดุรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสิ่งของและอาหารพร้อมมาตรฐานความปลอดภัย และควบคุมอุณหภูมิ เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด เพื่อแก้ปัญหาโดรนบินส่งพัสดุแล้วทำการวางกล่องพัสดุไว้ในพื้นที่ไม่เหมาะสม เช่น สนามหญ้าหน้าบ้านหรือริมถนนทางเข้าบ้าน

โดรนบินอัตโนมัติถูกนำทางด้วยระบบ GPS ค้นหาตำแหน่งจุดที่ตั้งของ DroneDek กล่องจดหมายอัจฉริยะ พัสดุจะถูกหย่อนลงจากโดรนบินลงกล่องจดหมายอัจฉริยะทางด้านบนของตัวกล่อง ภายในกล่องมีระบบควบคุมอุณหภูมิสำหรับใช้งานในประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น ซึ่งอาจส่งผลต่อสิ่งของที่อยู่ในพัสดุ ระบบฉายแสงยูวีทำงานอัตโนมัติเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อาจติดมาในระหว่างขั้นตอนการส่งพัสดุ กล่องจดหมายอัจฉริยะสามารถทำงานร่วมกับโดรนส่งพัสดุบนท้องฟ้าหรือหุ่นยนต์ขนส่งพัสดุภาคพื้นดิน

บริษัทสตาร์ตอัปแห่งนี้ก่อตั้งในปี 2020 สามารถระดมทุนจำนวนหนึ่งเพื่อพัฒนาต้นแบบโดรนและกล่องจดหมายอัจฉริยะ บริษัทตั้งเป้าหมายเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และแก้ปัญหากล่องจดหมายหน้าบ้านให้สามารถติดตั้งเทคโนโลยีเพิ่มเติม ทำให้กล่องจดหมายธรรมดากลายเป็นอุปกรณ์ที่ถูกเชื่อมต่อเข้าเทคโนโลยีอื่น ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับส่งพัสดุให้มีความถูกต้องแม่นยำและปลอดภัยมากขึ้น

ในช่วงของการระบาด COVID-19 ปริมาณการรับส่งพัสดุเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวในหลายประเทศ ความปลอดภัยในการส่งพัสดุกลายเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค นอกจากนี้การพบ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่เป็นระยะยิ่งทำให้ผู้คนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิต บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งได้พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการใช้เทคโนโลยีที่มีการใช้งานได้จริง เรื่องง่าย ๆ ใกล้ตัว เช่น กล่องจดหมายอัจฉริยะ DroneDek

ที่มาข้อมูลและภาพ: New Atlas, DroneDek
“รอบรู้ ดูกระแส ก้าวทันโลก” ไปกับ Thai PBS Sci & Tech

 

กลับขึ้นด้านบน