"เสือปลา" เสี่ยงหายจากพื้นที่ชุ่มน้ำจะนะ ถ้ามีนิคมอุตสาหกรรม

"เสือปลา" เสี่ยงหายจากพื้นที่ชุ่มน้ำจะนะ ถ้ามีนิคมอุตสาหกรรม

"เสือปลา" เสี่ยงหายจากพื้นที่ชุ่มน้ำจะนะ ถ้ามีนิคมอุตสาหกรรม

รูปข่าว : "เสือปลา" เสี่ยงหายจากพื้นที่ชุ่มน้ำจะนะ ถ้ามีนิคมอุตสาหกรรม

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เผยผลวิจัยของ ม.พระจอมเกล้าธนบุรี รายงานสถานภาพ "เสือปลา" ซึ่งอยู่ในบัญชีเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ระดับโลกอาจจะหายไปตลอดกาล หากมีนิคมอุตสาหกรรมจะนะ จ.สงขลา หลังผลวิจัยพบเหลือเพียง 2 แห่งในพื้นที่ชุ่มน้ำสามร้อยยอด ประจวบฯ และอ.จะนะ จ.สงขลา

วันนี้ (8 ธ.ค.2564) เพจเฟซบุ๊กมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของเสือปลา ว่า เสือปลา สัตว์ผู้ล่าขนาดเล็ก ที่ไทยถูกปรับสถานภาพให้อยู่ในระดับที่ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) ในขณะที่สถานภาพในระดับโลกตาม IUCN Red List อยู่ในระดับเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Vulnerable) แสดงให้เห็นว่า สถานภาพของประชากรเสือปลากำลังน่าเป็นห่วง และมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญพันธ์ุไปจากธรรมชาติของไทย

เสือปลามักอาศัยบริเวณป่าชายเลน พื้นที่ชุ่มน้ำ ถิ่นอาศัยแหล่งสำคัญที่ใหญ่ที่สุด คือพื้นที่ชุ่มน้ำสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่บางส่วนของ อ.จะนะ จ.สงขลา หากมีการสร้างนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ถิ่นที่อยู่อาศัยของเสือปลาบริเวณนี้อาจหายไปตลอดกาล

พบเสือปลาในพื้นที่ชุ่มน้ำจะนะ ห่วงสูญพันธุ์ถ้าผุดนิคม

ข้อมูลระบุว่า จากการศึกษาการกระจายของนาก ในพื้นที่ชุ่มนำ้และป่าชายเลน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สามารถถ่ายภาพสัตว์ทั้งหมดมากถึง 53 ชนิด หนึ่งในนั้นมีภาพถ่ายสัตว์ป่าขนาดเล็กที่สำคัญ ได้แก่ เสือปลา แมวดาว พังพอน อีเห็นข้างลาย นากเล็กเล็บสั้น นากจมูกขน นากใหญ่ขนเรียบ และอีเห็นธรรมดา

เฉพาะพื้นที่ศึกษาใน ต.นาทับ อ.จะนะ มีการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติทั้งหมด 5 จุด สามารถถ่ายภาพเสือปลาได้ 2 จุด

โครงการนี้เริ่มสำรวจตั้งแต่เดือนส.ค.2562 ถึงเม.ย.2564 ในจ.สงขลา และพัทลุง ซึ่งประกอบไปด้วยอำเภอต่างๆ ได้แก่ จะนะ สทิงพระ สิงหนคร ควนเนียง ระโนด เทพา และเมืองสงขลา ส่วนที่ จ.พัทลุงได้แก่ ปากพะยูน ควนขนุน  และเมืองพัทลุง และครอบคลุมจ.นครศรีธรรมราชบางส่วนใน อ.ชะอวด และหัวไทร

สามารถติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพได้ 63 จุด ใน 33 แปลงศึกษา นอกจากนี้ ยังพบสัตว์ป่ากลุ่มอื่น ๆ ได้แก่ กลุ่มสัตว์มีปีก 32 ชนิด กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน 3 ชนิด และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอีกหนึ่งชนิด

นิคมอุตสาหกรรมจะนะใช้พื้นที่ชายฝั่งทะเลของ ต.นาทับ ต.ตลิ่งชัน และ ต.สะกอม อ.จะนะ จำนวน 16,753 ไร่ ให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดของภาคใต้ จากพื้นที่เกษตรกรรม และแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์จะถูกเปลี่ยนเป็นผังเมืองสีม่วงที่มนุษย์ ไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางธรรมชาติได้อีกต่อไป แน่นอนว่าถิ่นที่อยู่อาศัยของเสือปลาในพื้นที่ อ.จะนะก็จะหายไปด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

กสม.เรียกร้องปล่อยตัวกลุ่มผู้ชุมนุมจะนะ-รับฟังผลกระทบตั้งนิคมฯ

ปล่อยตัว! ชาวบ้านเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ตั้งเงื่อนไขห้ามชุมนุมอีก

 

กลับขึ้นด้านบน