ตั้ง "ธรณิศ กรรณสูต" ลูกชายคนเล็ก "เปรมชัย" นั่ง ปธ.อิตาเลียนไทย

ตั้ง "ธรณิศ กรรณสูต" ลูกชายคนเล็ก "เปรมชัย" นั่ง ปธ.อิตาเลียนไทย

ตั้ง "ธรณิศ กรรณสูต" ลูกชายคนเล็ก "เปรมชัย" นั่ง ปธ.อิตาเลียนไทย

รูปข่าว : ตั้ง "ธรณิศ กรรณสูต" ลูกชายคนเล็ก "เปรมชัย" นั่ง ปธ.อิตาเลียนไทย

แต่งตั้ง "ธรณิศ กรรณสูต" ลูกชายคนเล็ก "เปรมชัย กรรณสูต" ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานบริหารในกรณีที่ประธานบริหารไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ดำเนินไปได้

วันนี้ (8 ธ.ค.2564) ศาลฎีกาพิพากษา "เปรมชัย กรรณสูต" พร้อมพวก คดีล่าเสือดำทุ่งใหญ่นเรศวร จำคุก 2 ปี 14 เดือน ไม่รอลงอาญา ชดใช้เงิน 2 ล้านบาทให้กรมอุทยานฯ ขณะที่เจ้าหน้าที่คุมตัวไปเรือนจำ

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ศาลฎีกาพิพากษา "เปรมชัย" จำคุก 2 ปี 14 เดือน

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา นายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล เลขานุการบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ส่งหนังสือแจ้งการลาออกของกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่แทนประธานบริหาร ถึงกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/12/2564 เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2564 มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1.มีมติรับทราบการลาออกตำแหน่งกรรมการบริษัทของนายธวัชชัย สุทธิประภา กรรมการ เนื่องด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ

2.อนุมัติแต่งตั้งนายวิรัช ก้องมณีรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนวาระและตำแหน่งของนายธวัชชัย สุทธิประภา ที่คงเหลืออยู่ ซึ่งจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ.2567 (วาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ค.2564 - 2567 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2564)

ทั้งนี้ รายชื่อคณะกรรมการในปัจจุบันเป็นดังนี้

ไผท ชาครบัณฑิต ประธานกรรมการ
นายเปรมชัย กรรมสูต กรรมการ
นางนิจพร จรณะจิตต์ กรรมการ
รศ.ดร.ภิญโญ มีชำนะ กรรมการอิสระ
นายวิลเลี่ยม ลี เซนท์กราฟ กรรมการอิสระ
นายปิติ กรรณสูต กรรมการ
นายธรณิศ กรรณสูต กรรมการ
นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน กรรมการอิสระ
นายวิรัช ก้องมณีรัตน์ กรรมการ

3.อนุมัติแต่งตั้ง นายธรณิศ กรรณสูต ตำแหน่งกรรมการ รองประธานบริหารอาวุโส และผู้ช่วยประธานบริหาร ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานบริหารในกรณีที่ประธานบริหารไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค.2564 เป็นต้นไป

สำหรับนายธรณิศ กรรณสูต ในวัย 32 ปี เป็นลูกชายคนเล็กของนายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหารและกรรมการบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) มีพี่น้องอีก 2 คนคือ ปิติ กรรณสูต และปราชญา กรรณสูต 

อิตาเลียนไทยออกแถลงการณ์ยันคดีไม่กระทบธุรกิจ

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) แถลงการณ์กรณีศาลฎีกาได้พิพากษาคดีประธานบริหารของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นสิ้นสุดของกระบวนการยุติธรรมแล้วนั้น บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่าคำพิพากษาดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบต่อการคำเนินงาน และการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด

บริษัทฯ มีการจัดตั้ง คณะกรรมการบริหาร (Exccutive Committee) ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง จำนวน 16 คน เพื่อดำเนินงานและบริหารงานมาตั้งแต่เดือน พ.ค.2555 รวมระยะเวลา 1 ปี และบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายธรณิศ กรรณสูต เป็น รักษาการประธานบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เลขที่ /2/2564 ณ วันที่ 1/12/2564

โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดตั้งโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มธุรกิจ (Cluster) มีการแบ่งสายงานในแต่ละกลุ่มงานก่อสร้าง ซึ่งมีจำนวน 8 กลุ่มธุรกิจ รวม 23 กลุ่มงานก่อสร้าง และกระจายหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานให้กับผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ สามารถดำเนินงานและบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

เปิดคำพิพากษา "ศาลฎีกา" สั่งจำคุกเปรมชัย 2 ปี 14 เดือน

"เปรมชัย" บนเส้นทางธุรกิจก่อสร้าง "อิตาเลียนไทย"

บอร์ดอิตาเลียนไทย ยังไม่มีมติ “เปรมชัย” ล่าสัตว์ป่าทุ่งใหญ่

ก.ล.ต.ชี้จับ "เปรมชัย" เรื่องส่วนตัว ยังไม่พบเกี่ยวข้องบริหารอิตาเลียนไทย

 

กลับขึ้นด้านบน