"พัทยา" ดันตั้งศูนย์ COC ส่งต่อผู้ป่วย พร้อมทีมดูแลสุขภาพที่บ้าน

"พัทยา" ดันตั้งศูนย์ COC ส่งต่อผู้ป่วย พร้อมทีมดูแลสุขภาพที่บ้าน

"พัทยา" ดันตั้งศูนย์ COC ส่งต่อผู้ป่วย พร้อมทีมดูแลสุขภาพที่บ้าน

รูปข่าว : "พัทยา" ดันตั้งศูนย์ COC ส่งต่อผู้ป่วย พร้อมทีมดูแลสุขภาพที่บ้าน

นายกเมืองพัทยา ผลักดันตั้ง "ศูนย์ดูแลต่อเนื่องโรงพยาบาลเมืองพัทยา" ดูแลประชาชน4 กลุ่มโรค ให้เข้ารับบริการได้อย่างรวดเร็วทัน เพื่อลดการสูญเสียชีวิต พร้อมส่งทีมสุขภาพดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องถึงที่บ้าน

วันนี้ (12 ธ.ค.2564) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่าเตรียมจัดตั้ง “ศูนย์ดูแลต่อเนื่องโรงพยาบาลเมืองพัทยา” (Continuity of care) หรือ COC เพื่อเชื่อมโยงการดูแลรักษาโรคตั้งแต่ต้นทาง ได้แก่ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) โรงพยาบาลหรือหน่วยงานต่าง ๆ และครอบครัวของผู้ป่วย ไปจนถึงการดูแลป้องกันและรักษาโรคอย่างต่อเนื่องที่บ้าน

 

มีเป้าหมายส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ทุกคนทุกครอบครัว สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และการรักษา ช่วยลดทอนความรุนแรงของโรค ลดอัตราการเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะเมื่อผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลแล้ว จะมีทีมสุขภาพ ทั้ง อสม. พยาบาล และแพทย์ ให้การดูแลต่อเนื่องอย่างเหมาะสมที่บ้าน พร้อมคำปรึกษาแนะนำแก่ครอบครัวของผู้ป่วย

สำหรับแนวทางให้บริการของศูนย์ดังกล่าว จะมุ่งเน้นการช่วยเหลือประชาชนใน 4 กลุ่มโรคสำคัญ ได้แก่

1.กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง

2. กลุ่มผู้ป่วยที่เป็นแผลเรื้องรังหรือแผลกดทับ

3. กลุ่มผู้ป่วยที่มีน้ำตาลในเลือดสูง 

4. กลุ่มผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงหรือต่ำ

โดยมีระบบประสานงานจาก ศสมช. ซึ่งหมายถึง ศูนย์จัดบริการสาธารณสุขหมู่บ้านและชุมชนอย่างใกล้ชิด โดยเมืองพัทยามีเครือข่าย อสม.ที่เข้มแข็งช่วยคัดกรองแนะนำ และส่งต่อผู้ป่วยมายังศูนย์ COC ที่พร้อมให้คำแนะนำ ปรับพฤติกรรม ตรวจซ้ำ และนัดพบแพทย์

 

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลเมืองพัทยา มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจำนวนกว่า 50,000 คนและแนวโน้มยังคงสูงขึ้นต่อเนื่อง จากการเติบโตของเศรษฐกิจสังคมและโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป ส่วนใหญ่โรคที่รับการรักษา ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูงจำนวน 19,029 คน , โรคไตวายเรื้อรัง 18,185 คน , โรคเบาหวาน 7,902 คน และโรคไขมันในเลือดสูง 1,590 คน

นโยบายนี้เมืองพัทยาได้นำเสนอและขออนุมัติต่อสภาเมืองพัทยาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างมอบให้โรงพยาบาลเมืองพัทยา เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและระบบเทคโนโลยี ซึ่งจะเริ่มดำเนินการได้เร็ว ๆ นี้

 

 

กลับขึ้นด้านบน