ธนาคารรัฐ เตรียมของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้า

ธนาคารรัฐ เตรียมของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้า

ธนาคารรัฐ เตรียมของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้า

รูปข่าว : ธนาคารรัฐ เตรียมของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้า

3 ธนาคารรัฐ เตรียมของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้าจ่ายค่างวดต่อเนื่อง ไม่ผิดนัดชำระ รับเงินสดรายละ 500-1,000 บาท

วันนี้ (13 ธ.ค.2564) สถาบันการเงินของรัฐ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เตรียมมอบของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้า

โดยธนาคารออมสิน จะคืนเงินสดให้กับลูกค้าที่มีประวัติการชำระดีต่อเนื่อง 3 ปี และมีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 200,000 บาท คนละ 500 บาท เพื่อนำไปใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ นอกจากนี้ยังมีของขวัญสำหรับลูกค้าที่ต้องการออมเงิน ด้วยการเปิดรับฝากสลากออมสินพิเศษช่วงปีใหม่ ซึ่งเพิ่มรางวัลพิเศษ 1 ล้านบาท จำนวน 20 รางวัล

ขณะที่ ธอส.ให้สิทธิประโยชน์กับลูกค้าสินเชื่อบ้าน ที่ผ่อนชำระดี ย้อนหลังรวม 48 เดือน นับจนถึงงวดเดือน พ.ย. 2564 โดยกลุ่มที่ 1 ได้รับเงิน 1,000 บาท สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ทุกบัญชี ภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน 2 ล้านบาท มีสถานะบัญชีปกติ ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้

ส่วนกลุ่มที่ 2 ได้รับเงิน 500 บาท สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้รับสิทธิในกลุ่มแรก โดยต้องมีสถานะบัญชีปกติ ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้

ขณะที่ ธ.ก.ส.จัดโครงการนาทีทอง ลดดอกเบี้ยสู้โควิด ปีบัญชี 2564 ช่วยลดภาระหนี้และดอกเบี้ยบางส่วนแก่ลูกค้าเกษตรกร รวมถึงกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ นิติบุคคล กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพ หรือ เอ็นพีแอล หรือสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ที่มีสถานะหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ย หรือรับรู้รายได้ดอกเบี้ยค้างรับเป็นเกณฑ์เงินสด

มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นลูกหนี้เสีย รับเป็นเกณฑ์เงินสด โดยเมื่อชำระดอกเบี้ยได้ตามอัตราที่กำหนด จะลดดอกเบี้ยโครงการ ตั้งแต่ 10-50% เริ่มโครงการตั้งวันที่ 15 ธ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565

นอกจากนี้ยังมีโครงการชำระดีมีคืน สำหรับให้ลูกค้าที่มีวินัยทางการเงินดี จะได้รับเงินสดกลับไปใช้จ่ายในครัวเรือน สูงสุดรายละ 1,000 บาท โดยเงื่อนไขการรับเงินคืน จะต้องเป็นลูกหนี้ที่มีสถานะหนี้ชั้นปกติ หรือชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ และดอกเบี้ยที่รับรู้รายได้เป็นเกณฑ์คงค้าง โดยคาดว่า มีลูกหนี้ในกลุ่มเป้าหมาย 3 ล้านราย ซึ่งจะได้รับการคืนดอกเบี้ยเป็นเงินสด อัตรา 20% ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อราย

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน