ทุ่ม 8 หมื่นล้าน ฟื้น "คลองแสนแสบ" แก้ปัญหามลพิษ-ปรับภูมิทัศน์

ทุ่ม 8 หมื่นล้าน ฟื้น "คลองแสนแสบ" แก้ปัญหามลพิษ-ปรับภูมิทัศน์

ทุ่ม 8 หมื่นล้าน ฟื้น "คลองแสนแสบ" แก้ปัญหามลพิษ-ปรับภูมิทัศน์

รูปข่าว : ทุ่ม 8 หมื่นล้าน ฟื้น "คลองแสนแสบ" แก้ปัญหามลพิษ-ปรับภูมิทัศน์

ครม.ไฟเขียวงบฯ 8 หมื่นล้าน ฟื้นฟูคลองแสนแสบ แก้มลพิษ-คุณภาพน้ำ สร้างความปลอดภัย ปรับภูมิทัศน์ แก้ปัญหาบุกรุก และบริการจัดการน้ำในคลองแสนแสบ รวม 84 โครงการ

วันนี้ (14 ธ.ค.2564) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแผนหลักการพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ ซึ่งเป็นแผนที่มีระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี เริ่ม พ.ศ.2564-2574 เป้าหมาย 5 ด้าน คือ เสริมสร้างความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำของประชาชน การแก้ปัญหามลภาวะและคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบ การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในคลองแสนแสบ การป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรในคลองแสนแสบ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในคลองแสนแสบ

แผนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กรมชลประทาน จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการกำจัดน้ำเสีย กรมเจ้าท่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดำเนินการ 84 โครงการ วงเงิน 82,563 ล้านบาท เสนอโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อแก้ปัญหาน้ำเสียในคลองแสนแสบ เช่น โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและบำบัดน้ำเสีย 39 แห่ง โครงการต่อเรือไฟฟ้า โครงการเดินเรือคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย ระยะทาง 10 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ปัญหามลภาวะและคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบอย่างครบวงจร การพัฒนาระบบขนส่งและความปลอดภัยทางน้ำ

 

สำหรับปัญหาน้ำเสีย พบว่า ร้อยละ 70 เกิดจากกิจกรรมในชุมชนริมคลอง รองลงมาเกิดจากโรงงานและสถานประกอบการ ยกตัวอย่างปี 2563 มีปริมาณน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดถูกปล่อยลงคลองแสนแสบและคลองสาขา กว่า 8 แสนกว่าลูกบาศก์เมตรต่อวัน และมีค่าเฉลี่ยความสกปรก อยู่ระหว่าง 6.9-12.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ถือว่าเป็นมลพิษอย่างรุนแรง

สำหรับคลองแสนแสบมีความยาวตลอดสาย 74 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ 47.5 กิโลเมตร และ จ.ฉะเชิงเทรา 26.5 กิโลเมตร ซึ่งโครงการดังกล่าวจะรองรับการบำบัดน้ำเสียในคลองแสนแสบได้ 1,364,525 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยปัจจุบันมีการปล่อยน้ำที่ไม่ผ่านการบำบัด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

 

กลับขึ้นด้านบน