"ชลน่าน" ยื่นร่างฯ เลือกตั้ง 2 ฉบับ ชงพรรคเดียวเบอร์เดียว

"ชลน่าน" ยื่นร่างฯ เลือกตั้ง 2 ฉบับ ชงพรรคเดียวเบอร์เดียว

"ชลน่าน" ยื่นร่างฯ เลือกตั้ง 2 ฉบับ ชงพรรคเดียวเบอร์เดียว

รูปข่าว : "ชลน่าน" ยื่นร่างฯ เลือกตั้ง 2 ฉบับ ชงพรรคเดียวเบอร์เดียว

"ชลน่าน ศรีแก้ว" นำ ส.ส.เพื่อไทย ยื่นร่างกฎหมายประกอบการเลือกตั้ง 2 ฉบับให้รัฐสภาพิจารณา เสนอกำหนดพรรคเดียวเบอร์เดียวทั้ง ส.ส.เขต และบัญชีรายชื่อ เชื่อทางปฏิบัติสามารถทำได้

วันนี้ (16 ธ.ค.2564) ส.ส.เพื่อไทย นำโดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค ร่วมยื่นร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย พรรคการเมือง และร่างฯ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ถึงประธานรัฐสภา โดยมี ส.ส.เข้าชื่อเสนอ 102 คน

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ชี้แจงการจัดทำร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ สืบเนื่องจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ที่เปลี่ยนสัดส่วนเป็น ส.ส.เขต 400 เขต จาก 350 และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน จากเดิม 150 คน โดยสาระกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.แก้รองรับวิธีการแบ่งเขตเลือกตั้ง เน้นให้มีเขตที่ติดต่อกันซึ่งต่างจากกฎหมายฉบับเดิม 


นอกจากนี้ ยังรวมถึงการคำนวณคะแนนตามมาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญ ให้เป็นวิธีสัดส่วนสัมพันธ์คะแนนรวมโดยตรงของทุกพรรคการเมืองในบัตรบัญชีรายชื่อแล้วหารด้วย 100 เป็นตัวหาร หากมีเศษจะพิจารณาทศนิยมลำดับมากไปน้อย เฉลี่ยให้ครบ 100 คน โดยไม่มีการปัดเศษ ส่วนบัตรเลือกตั้ง ร่างฯ เพื่อไทยเหมือนร่าง กกต. คือ พรรคเดียวเบอร์เดียว ทั้ง ส.ส.เขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

อีกฉบับกฎหมายพรรคการเมือง คาดว่า ครม.ไม่น่าเสนอ เมื่อเปลี่ยนเขตเลือกตั้งจาก 350 เป็น 400 เขต ในการคัดเลือกผู้สมัครที่เคยทำไพรมารีโหวต ให้ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดทุกเขตเลือกตั้งต้องแก้ไข แต่ยืนยันเจตนารมณ์ส่งเสริมการทำไพรมารีโหวตตามรัฐธรรมนูญมาตรา 45 หากยกเลิกจะมีปัญหา โดยเพื่อไทยให้มีการตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดเพียง 1 เขต หรือ 1 สาขา สามารถดำเนินกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครได้ทุกเขตทั้งจังหวัด

สำหรับข้อจำกัดการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง เดิมให้สมาชิกจ่ายค่าบำรุงพรรคการเมืองชั่วคราว 100 บาท ถาวร 2,000 บาท ซึ่งมีความยุ่งยาก การใช้เงื่อนไขนี้เป็นการกีดกันเสรีภาพประชาชนทางการเมือง โดยให้นำไปกำหนดในข้อบังคับพรรคแทน และข้อเสนอในร่างเรื่องการยุบพรรคการเมืองเขียนให้ชัดว่ากรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะชี้เหตุผลต้องชัดเจน

ขณะที่นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน ชี้แจงกระบวนการดำเนินการปกติของสภาฯ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบรรจุวาระ หลังปีใหม่ 2565 น่าจะมีกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายได้ ซึ่งทั้งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและประธานวิปฝ่ายค้านเชื่อว่า มีวิธีปฏิบัติในการที่ได้พรรคเดียวเบอร์เดียวทั้ง ส.ส.เขตเลือกตั้ง และ ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรค เช่น ให้มีการจับสลากหมายเลขก่อนของแต่ละพรรคการเมือง จากนั้นจะยื่นสมัครรับเลือกตั้งเขตและบัญชีรายชื่อต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

โปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2564

วิปรัฐบาลจ่อชงแก้ กม.ลูก รธน.ปมบัตร 2 ใบ 23 ธ.ค.

มติรัฐสภา 473 เสียง คว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

มติรัฐสภาเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ วาระ 3

"ชินวรณ์" มั่นใจลงมติผ่านวาระ 3 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ

กลับขึ้นด้านบน