เปิดข้อแตกต่าง "Test & Go - Sandbox"

เปิดข้อแตกต่าง "Test & Go - Sandbox"

เปิดข้อแตกต่าง "Test & Go - Sandbox"

รูปข่าว : เปิดข้อแตกต่าง "Test & Go - Sandbox"

เปิดเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของโครงการ Test & Go และ Sandbox หลังจากมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทย ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอ ศบค.ยกเลิกการเดินทางแบบ Test & Go หลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนมากขึ้น

วันนี้ (20 ธ.ค.2564) จากกรณีที่มีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ในประเทศไทย ทำให้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอ ศบค.ยกเลิกการเดินทางเข้าประเทศแบบ Test & Go แล้วมาใช้วิธีการกักตัว เนื่องจากสถานการณ์โอมิครอนรุนแรงมากขึ้น และหลายประเทศได้ยกเลิกจัดเทศกาลปีใหม่แล้ว

สำหรับโครงการ Test & Go เป็นการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2564 โดยกำหนดให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 จากประเทศนำร่อง สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ โดยได้รับการยกเว้นจากการกักตัว แต่จะต้องลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass เพื่อขออนุมัติเข้าประเทศก่อนเดินทาง

ทั้งนี้ จะต้องทำการทดสอบโควิด-19 เมื่อมาถึงประเทศไทย และต้องเข้าพักในโรงแรมที่ได้รับการรับรองอย่างน้อย 1 คืน เพื่อรอผลการตรวจเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR หากผลออกมาเป็นลบ ผู้เดินทางจะสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆ ในประเทศไทยได้

63 ประเทศ/พื้นที่ได้รับอนุญาตเข้าไทย 

ส่วนรายชื่อประเทศ หรือต้นทางที่ได้รับการอนุญาตให้เดินทางเข้าไทยตามแผนการเปิดประเทศ ณ วันที่ 30 ต.ค.2564 ดังนี้ 1.ออสเตรเลีย 2.ออสเตรีย 3.บาห์เรน 4.เบลเยียม 5.ภูฏาน 6.บรูไน 7.บัลแกเรีย 8.กัมพูชา 9.แคนาดา 10. ชิลี 11.จีน 12.โครเอเชีย 13.ไซปรัส 14.สาธารณรัฐเช็ก 15.เดนมาร์ก 16.เอสโตเนีย

17.ฟินแลนด์ 18.ฝรั่งเศส 19.เยอรมนี 20.กรีซ 21.ฮังการี 22.ไอซ์แลนด์ 23.อินเดีย 24.อินโดนีเซีย 25.ไอร์แลนด์ 26.อิสราเอล 27.อิตาลี 28.ญี่ปุ่น 29.คูเวต 30.ลาว 31.ลัตเวีย 32.ลิทัวเนีย 33.ลักเซมเบิร์ก 34.มาเลเซีย 35.มัลดีฟส์ 36.มอลตา 37.มองโกเลีย 38.เมียนมา 39.เนปาล 40.เนเธอร์แลนด์ 41.นิวซีแลนด์

42.นอร์เวย์ 43.โอมาน 44.ฟิลิปปินส์ 45.โปแลนด์ 46.โปรตุเกส 47.กาตาร์ 48.โรมาเนีย 49.ซาอุดีอาระเบีย 50.สิงคโปร์ 51.สาธารณรัฐสโลวัก 52.สโลวีเนีย 53.ศรีลังกา 54.เกาหลีใต้ 55.สเปน 56.สวีเดน 57.สวิตเซอร์แลนด์ 58.สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 59.สหราชอาณาจักร 60.สหรัฐอเมริกา 61.เวียดนาม 62.ฮ่องกง และ 63.ไต้หวัน

คนไทยใช้สิทธิ์ไม่ต้องกักตัวได้ แม้อยู่ไม่ครบ 21 วัน 

ผู้เดินทางจะต้องพำนักในประเทศที่ได้รับอนุญาตอย่างน้อย 21 วันติดต่อกัน ก่อนเดินทางเข้ามาประเทศไทย ส่วนกรณีผู้ที่พำนักอยู่ในไทย (ทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยที่เดินทางมาเป็นการชั่วคราว) ซึ่งได้เดินทางจากไทยเข้าประเทศเหล่านี้ สามารถใช้สิทธิ์ไม่กักตัวได้ แม้จะอยู่ในประเทศเหล่านี้ไม่ถึง 21 วัน แต่จะต้องไม่ได้แวะหรือไปพำนักที่ประเทศอื่นนอกเหนือประเทศ/ดินแดนดังกล่าวก่อนเดินทางกลับ

ทั้งนี้ ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องกักตัว แต่ต้องรอผลการทดสอบโควิด-19 แบบ RT-PCR ที่โรงแรมเป็นเวลา 1 คืนหรือจนกว่าจะมีผลลบ และจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง ต้องแสดงใบรับรองวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเป็นทางการ ซึ่งต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลก หรือทางการไทย โดยหลักฐานการฉีดวัคซีนจำเป็นต้องใช้เมื่อลงทะเบียน Thailand Pass

 

สำหรับการตรวจโควิด-19 ก่อนออกเดินทาง ผู้เดินทางต้องมีใบรับรองปลอดโควิด-19 ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ส่วนการตรวจโควิด-19 ในประเทศไทย ผู้เดินทางตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR จำนวน 1 ครั้งในวันที่เดินทางมาถึง โดยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจเอง ค่าตรวจโควิด-19 จะรวมกับค่าโรงแรมเมื่อจองแพ็กเกจ Test & Go หากผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ จะได้รับชุดทดสอบแอนติเจน (ATK) สำหรับการทดสอบด้วยตนเองในวันที่ 6-7

ข้อกำหนดเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี "Test & Go"

ขณะที่ข้อกำหนดสำหรับผู้เดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทย โดยไม่ต้องกักตัว ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.2564 มีดังนี้ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 และไม่ต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR แต่ต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครอง เมื่อเดินทางถึงไทยแล้วจะสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยใช้น้ำลาย

เด็กที่มีอายุ 6-11 ปี ไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีน แต่ต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครอง และต้องแสดงผลการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทาง และเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 12-17 ปี จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม หรือหากไม่เคยได้รับวัคซีน จะต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครอง โดยต้องแสดงผลการตรวจ โควิด-19 แบบ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทาง

นอกจากนี้ ยังมีข้อกำหนดสำหรับผู้เคยติดเชื้อโควิด-19 ที่ประสงค์เข้าประเทศไทย โดยไม่ต้องกักตัว หากเคยติดเชื้อโควิด-19 ภายใน 3 เดือนก่อนเดินทางเข้าไทย สามารถใช้เอกสาร COVID-19 recovery form หรือใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่าหายจากโควิด-19 หรือไม่มีอาการแล้ว โดยจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ก่อนเข้าประเทศไทย 

อย่างไรก็ตาม หากเคยติดเชื้อโควิด-19 เกิน 3 เดือน จะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม จะดำเนินการในช่วงใดก็ได้ภายหลังการติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ ผู้เดินทางที่เคยได้รับวัคซีนครบก่อนติดเชื้อโควิด-19 จะถือว่าเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนด

เปิดรายละเอียดโครงการ Sandbox

สำหรับโครงการ Sandbox เป็นการเปิดรับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทย ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.เช่นเดียวกัน โดยอนุญาตให้นักท่องเที่ยวจากทุกประเทศทั่วโลกที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว เดินทางไปยังจังหวัดที่เป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว โดยต้องอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวในช่วง 7 วันแรก จากนั้นจึงจะเดินทางได้อย่างงอิสระในทุกจังหวัดของประเทศไทย

ขณะที่รายละเอียดของโครงการ คือไม่มีการกักตัว แต่ผู้เดินทางจะต้องเข้าพักในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวอย่างน้อย 7 คืน ก่อนออกเดินทางไปยังจังหวัดอื่นๆ โดยต้องรอผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ครั้งแรกในโรงแรมก่อนท่องเที่ยวในพื้นที่ และจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง ต้องแสดงใบรับรองวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเป็นทางการ ซึ่งต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลก หรือทางการไทย โดยหลักฐานการฉีดวัคซีนจำเป็นต้องใช้เมื่อลงทะเบียน Thailand Pass

สำหรับใบรับรองปลอดโควิด-19 ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ส่วนการตรวจโควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งในระหว่างการเข้าพัก ต้องเข้ารับการตรวจโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง และออกค่าใช้จ่ายเอง ดังนี้ ตรวจครั้งแรก เมื่อเดินทางมาถึง จ.ภูเก็ต และรอผลการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ในที่พัก และตรวจครั้งที่ 2 จะเป็นการตรวจแบบ ATK ในวันที่ 6 หรือวันที่ 7 หลังจากเดินทางมาถึง

 

ผู้เดินทางเข้าประเทศจะต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล หรือตลอดระยะเวลาที่อยู่ในไทยในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามที่ทางราชการกำหนด สำหรับผู้มีสัญชาติไทยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารกรมธรรม์ประกันภัย เนื่องจากได้รับรองการรักษาพยาบาลผ่านโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยแล้ว

ข้อกำหนดเด็กต่ำกว่า 18 ปี "Sandbox"

ข้อกำหนดสำหรับผู้เดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทย ตามโครงการ Sandbox ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.2564 มีดังนี้ เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนและไม่ต้องแสดงผลการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR แต่ต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครอง เมื่อเดินทางถึงไทยแล้วจะสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยใช้น้ำลาย

เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6-11 ปี ไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีน แต่ต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครอง และต้องแสดงผลการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทาง และเด็กที่อายุตั้งแต่ 12-17 ปี ต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม หรือหากไม่เคยได้รับวัคซีน จะต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครอง โดยต้องแสดงผลการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทาง

นอกจากนี้ ยังมีข้อกำหนดสำหรับผู้เคยติดเชื้อโควิด-19 ที่ประสงค์เข้าประเทศไทย หากเคยติดเชื้อโควิด-19 ภายใน 3 เดือนก่อนเดินทางเข้าไทย สามารถใช้เอกสาร COVID-19 recovery form หรือใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่าหายจากโควิด-19 หรือไม่มีอาการแล้ว โดยจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ก่อนเข้าประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม หากเคยติดเชื้อโควิด-19 เกิน 3 เดือน จะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม จะดำเนินการในช่วงใดก็ได้ภายหลังการติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ ผู้เดินทางที่เคยได้รับวัคซีนครบก่อนติดเชื้อโควิด-19 จะถือว่าเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนด

สถิติยอดผู้ติดเชื้อโควิด 1-19 ธ.ค.

ขณะที่ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค ระบุผลการดำเนินงานการรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ผ่านทางสนามบิน ตั้งแต่วันที่ 1-19 ธ.ค.2564 รวม 146,781 คน พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ รวม 49 คน รวมติดเชื้อสะสม 306 คน หรือคิดเป็น 0.21%

โดยแยกออกเป็น Test & Go จำนวน 126,649 คน ติดเชื้อเพิ่ม 37 คน รวมติดเชื้อสะสม 180 คน หรือคิดเป็น 0.25% Sandbox จำนวน 16,511 คน ติดเชื้อเพิ่ม 7 คน รวมติดเชื้อสะสม 42 คน ส่วน Quarantine 7, 10, 14 วัน จำนวน 3,621 คน ติดเชื้อเพิ่ม 5 คน รวมติดเชื้อสะสม 84 คน หรือคิดเป็น 2.32%

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชง ศบค.เลิกรับนักท่องเที่ยว Test&Go พบติด "โอมิครอน" 63 คน 

สธ.พบหญิงไทยติดโควิด "โอมิครอน" ในประเทศคนแรกจากสามีนักบิน

กรมวิทย์ฯ เผยไทยพบโควิด "โอมิครอน" รวม 63 คน

"อนุทิน" เผยนายกฯ สั่งเร่งฉีดวัคซีนเข็ม 3 - ไม่หวั่นคำพูดดรามา

ศูนย์ฉีดวัคซีน กทม. "อาคารกีฬาเวสน์ 2" หยุด 29 ธ.ค. - 4 ม.ค.65

 

กลับขึ้นด้านบน