กต.ชี้แจงกรณีปิดลงทะเบียนเข้าไทยแบบ "Test & Go"

กต.ชี้แจงกรณีปิดลงทะเบียนเข้าไทยแบบ "Test & Go"

กต.ชี้แจงกรณีปิดลงทะเบียนเข้าไทยแบบ "Test & Go"

รูปข่าว : กต.ชี้แจงกรณีปิดลงทะเบียนเข้าไทยแบบ "Test & Go"

กต.ชี้แจงรายละเอียด กรณีการเตรียมปิดลงทะเบียนระบบ Thailand Pass เดินทางเข้าประเทศไทยแบบ Test & Go เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ขณะที่ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass แล้ว จะต้องปฏิบัติใน 4 แนวทาง

วันนี้ (21 ธ.ค.2564) นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการระงับการลงทะเบียนเดินทางเข้าประเทศไทยแบบ Test & Go และ Sandbox (ยกเว้น จ.ภูเก็ต) ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังนี้

ระบบ Thailand Pass จะปิดรับการลงทะเบียนสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย แบบ Test & Go (ได้รับการยกเว้นการกักตัว) ทั้งหมด และการเข้าประเทศไทยแบบ Sandbox ทุกจังหวัด ยกเว้น จ.ภูเก็ต โดยมาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่จะบังคับใช้เป็นการชั่วคราว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค.2564 เวลา 00.00 น.เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass แล้ว จะต้องปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้

(1) ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วและได้รับอนุมัติ รวมทั้งได้รับ Thailand Pass QR Code แล้ว สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามมาตรการที่ได้รับอนุมัติ

(2) ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว และกำลังรอการพิจารณา ขอให้รอการพิจารณา Thailand Pass QR Code หากได้รับอนุมัติจะเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามมาตรการที่ได้รับอนุมัติ

(3) ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบการกักตัว (AQ) และรูปแบบ Sandbox ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ยังสามารถลงทะเบียนในระบบได้ตามปกติ

(4) ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ Test & Go และ Sandbox จะต้องเข้ารับการตรวจเชื้อครั้งที่ 2 โดยวิธี RT-PCR (จากเดิม ATK) ณ สถานที่ที่ทางราชการกำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายธานี ยืนยันว่า มาตรการดังกล่าว เป็นการบังคับใช้ชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด - 19 สายพันธุ์ใหม่ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กระทรวงการต่างประเทศจะแจ้งให้ทราบโดยทันทีต่อไป

 

 

กลับขึ้นด้านบน