ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย "สิระ" พ้น ส.ส.

ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย "สิระ" พ้น ส.ส.

ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย "สิระ" พ้น ส.ส.

รูปข่าว : ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย "สิระ" พ้น ส.ส.

ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย "สิระ เจนจาคะ" พ้น ส.ส. ปมเคยต้องคำพิพากษาคดีฉ้อโกง โดยสมาชิกสภาพ ส.ส. สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค.2562 และให้เลือกตั้งซ่อมภายใน 45 วัน

วันนี้ (22 ธ.ค.2564) ศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคำวินิจฉัยคำร้องของประธานสภาผู้แทนราษฎร กรณีที่นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (10) เป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) หรือไม่ เนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดของศาลแขวงปทุมวัน ในคดีหมายเลขดำที่ 812/2538 คดีหมายเลขแดงที่ 2218/2538 กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา

ผลการพิจารณา

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติโดยเสียงข้างมาก 7 ต่อ 2 วินิจฉัยว่า สมาชิกภาพของสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง นับแต่วันเลือกตั้ง คือวันที่ 24 มี.ค.2564 ดังนั้นจึงมีตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จึงจะจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ศาลอ่านคำวินิจฉัย คือวันที่ 22 ธ.ค.2564

 คดีมีหลักฐานเพียงพอที่จะยุติการไต่สวนได้ โดยในแต่ละคดีที่เกี่ยวกับทรัพย์ของนายสิระ เป็นคดีอาญามีคำพิพากษาที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งมีการเจรจาชำระหนี้บ้าง หรือไม่มีเอกสารใด ๆ รับรอง ว่าคดีถึงที่สุดอย่างไร และมีการจำหน่ายคดีออกจากสารบบความบ้าง และไม่มีเอกสารเนื่องจากช่วงเวลานั้นไม่มีการลงระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเกิดเหตุน้ำท่วมกรุงเทพฯ ทำให้เอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับคดีของนายสิระหายไป

โดยหลังจากศาลแขวงปทุมวันมีคำพิพากษา ก็ได้มีพระราชบัญญัติล้างมลทินประกาศใช้นายสิระได้รับการล้างมลทิน โดยถือว่าไม่เคยถูกจำคุกตามคดีข้างต้นมาก่อน แต่การล้างมลทินไม่มีผลเป็นการลบล้างการกระทำความผิดทางคดีอาญาของศาลแขวงปทุมวันที่เคยต้องทำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาได้

จากพยานหลักฐานสรุปได้ว่านายสิระเคยต้องคำพิพากษาจริง จึงเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามในสมัครเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎร เป็นเหตุให้สมาชิกสภาพสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ โดยสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คือวันที่ 24 มี.ค.2562 

อย่างไรก็ตาม เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่า นายสิระมีลักษณะต้องห้ามในการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งแล้วทำให้สมาชิกสภาพ ส.ส.สิ้นสุดลง กกต.ก็จะมีการพิจารณาดำเนินการตาม พ.ร.ป.ว่า ด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 151 ฐานรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแต่ยังลงสมัคร ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

สภาฯ ทวงเงิน “สิระ” คืน เฉพาะเงินเดือนเกือบ 4 ล้าน

 

กลับขึ้นด้านบน