เช็ก! กรมประมงเปิด 8​ อควาเรียม​ เข้าชมฟรีช่วงปีใหม่

เช็ก! กรมประมงเปิด 8​ อควาเรียม​ เข้าชมฟรีช่วงปีใหม่

เช็ก! กรมประมงเปิด 8​ อควาเรียม​ เข้าชมฟรีช่วงปีใหม่

รูปข่าว : เช็ก! กรมประมงเปิด 8​ อควาเรียม​ เข้าชมฟรีช่วงปีใหม่

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดอควาเรียม 8 แห่ง ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 39 แห่งทั่วประเทศให้ประชาชนได้เข้าชมฟรี ช่วงปีใหม่

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 39 แห่ง และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ 8 แห่ง ให้ประชาชนได้เข้าชมฟรี ช่วงปีใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.2564 ถึง 15 ม.ค.2565 ทั้งนี้ แต่ละสถานที่กำหนดช่วงวันให้บริการเข้าฟรีแตกต่างกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง เข้าชมฟรี! ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค.2564 – 3 ม.ค.2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น.

2.สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร เข้าชมฟรี ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค.2564 - 15 ม.ค.2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

3.สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำพะเยา (พิพิธภัณฑ์ปลาบึกจังหวัดพะเยา) เข้าชมฟรีระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.2564 – 2 ม.ค.2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

4.สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตั้งอยู่บริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เข้าชมฟรีระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.2564- 2 ม.ค.2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

5.สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน เข้าชมฟรีระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.2564 – 4 ม.ค.2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

6.สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสกลนคร (สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดภาคอีสาน) เข้าชมฟรีระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.2564 – 2 ม.ค.2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

7.สถานแสดงพันธุ์เต่าบกและเต่าน้ำจืดของไทยจังหวัดสตูล เข้าชมฟรีระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.2564 – 2 ม.ค.2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

8.สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดบึงบอระเพ็ด (ศปจ.นครสวรรค์) จังหวัดนครสวรรค์ เข้าชมฟรีระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.2564 – 2 ม.ค.2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

 

กลับขึ้นด้านบน