สหรัฐฯ เตือนชุดตรวจแอนติเจนเสี่ยงไม่พบ "โอมิครอน"

สหรัฐฯ เตือนชุดตรวจแอนติเจนเสี่ยงไม่พบ "โอมิครอน"

สหรัฐฯ เตือนชุดตรวจแอนติเจนเสี่ยงไม่พบ "โอมิครอน"

รูปข่าว : สหรัฐฯ เตือนชุดตรวจแอนติเจนเสี่ยงไม่พบ "โอมิครอน"

หน่วยงานสาธารณสุขในสหรัฐฯ เตือนเกี่ยวกับการใช้ชุดตรวจ COVID-19 แบบเร่งด่วน สำหรับตรวจหาการติดเชื้อที่เกิดจากไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอน เนื่องจากพบความเสี่ยงว่ามีโอกาสที่ผลตรวจอาจผิดผลาดได้มากกว่าเชื้อสายพันธุ์อื่น ๆ

สำนักงานอาหารและยาสหรัฐฯ หรือ FDA ออกแถลงการณ์ ระบุว่า กำลังร่วมมือกับสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐฯ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดตรวจ COVID-19 แบบใช้งานที่บ้านหรือชุดตรวจแอนติเจน (Antigen) ในการใช้ตรวจตัวอย่างเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนเพิ่มเติม

เนื่องจากผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ชุดตรวจดังกล่าวมีความไวต่อเชื้อที่ลดลง จึงอาจมีโอกาสให้ผลผิดผลาดเป็นลบได้แม้ว่าจะติดเชื้อแล้วก็ตาม

ทั้งนี้ FDA จะยังไม่เพิกถอนการอนุมัติชุดตรวจดังกล่าว โดยยังแนะนำให้ประชาชนใช้งานตามวิธีใช้อย่างเหมาะสมต่อไปก่อน เช่น ตรวจหาเชื้อ 2 ครั้ง โดยเว้นระยะห่างกัน เพื่อช่วยยืนยันผล แต่หากผลเป็นลบทั้ง 2 ครั้ง แล้วยังมีอาการคล้ายจะติดเชื้อ หรือเข้าข่ายเสี่ยงมาก ก็ควรไปเข้ารับการตรวจ PCR เพื่อความแม่นยำเพิ่มเติม

ที่มา : AFP

 

กลับขึ้นด้านบน