5 วันช่วงปีใหม่ ยอดคนเดินทางระบบราง 2.74 ล้านคน

5 วันช่วงปีใหม่ ยอดคนเดินทางระบบราง 2.74 ล้านคน

5 วันช่วงปีใหม่ ยอดคนเดินทางระบบราง 2.74 ล้านคน

รูปข่าว : 5 วันช่วงปีใหม่ ยอดคนเดินทางระบบราง 2.74 ล้านคน

กรมการขนส่งทางราง เผยประชาชนเดินทางด้วยระบบราง ช่วงเทศกาลปีใหม่ ยอดสะสม 5 วัน 2.74 ล้านคน วันที่ 2 ม.ค. มีผู้โดยสารเดินทางด้วยรถไฟเข้า กทม. 2.4 หมื่นคน

วันนี้ (3 ม.ค.2565) ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันที่ 5 ของเทศกาลปีใหม่ 2565 มีประชาชนมาใช้บริการระบบรางรวมจำนวน 422,002 คน (เพิ่มจากวันที่ 1 ม.ค.2565 จำนวน 10,650 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.59) แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 43,301 คน และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) จำนวน 378,701 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รถไฟของ รฟท. จำนวน 43,301 คน (เพิ่มขึ้นจากวันที่ 1 ม.ค.65 จำนวน 4,760 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.35) แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 19,390 คน และเชิงสังคม 23,911 คน โดยมีผู้โดยสารขาออกจำนวน 18,848 คน (เพิ่มขึ้นจากวันที่ 1 ม.ค.65 จำนวน 842 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.68) และผู้โดยสารขาเข้า 24,453 คน (เพิ่มขึ้นจากวันที่ 1ม.ค.65 จำนวน 3,918 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.08)

ขณะที่ สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 13,021 คน (ผู้โดยสารขาออก 6,249 คน ผู้โดยสารขาเข้า 6,772 คน) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 11,943 คน สายเหนือ 10,446 คน สายตะวันออก 5,034 คน และสายมหาชัย/แม่กลอง 2,857 คน 

 

รฟท.ได้จัดขบวนพิเศษช่วยการโดยสารจำนวน 2 ขบวน มีผู้โดยสารใช้บริการรวม 886 คน ประกอบด้วย ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 6 เชียงใหม่-กรุงเทพ จำนวน 282 คน และขบวนรถเร็วที่ 934 อุบลราชธานี-กรุงเทพ จำนวน 604 คน

ระบบรถไฟฟ้า จำนวน 378,701 คน (เพิ่มขึ้นจากวันที่ 1 ม.ค.65 จำนวน 5,890 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.58) ประกอบด้วย รถไฟฟ้า Airport Rail Link จำนวน 18,513 คน รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) จำนวน 5,602 คน รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) จำนวน 13,107 คน รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) จำนวน 105,240 คน และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) จำนวน 236,239คน โดยไม่มีเหตุรถไฟฟ้าขัดข้อง

 

สำหรับจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการระบบรางสะสม 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.2564 - 2 ม.ค.2565 มีประชาชนใช้บริการระบบราง 2,748,392 คน ประกอบด้วย รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีผู้ใช้บริการรวม 218,119 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 88,330 คน และผู้โดยสารเชิงสังคม 129,789 คน โดยมีผู้โดยสารขาออกสะสม 114,172 คน และขาเข้า 103,947 คน

 

สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 66,297 คน รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ 58,595 คน สายเหนือ 51,190 คน สายตะวันออก 26,150 คน และสายมหาชัย/แม่กลอง 15,887 คน 

 

และระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (รวมรถไฟฟ้าชานเมือง(สายสีแดง)) สะสม 5 วัน มีผู้ใช้บริการ 2,530,273 คน ประกอบด้วย Airport Rail Link 115,570 คน สายสีแดง 31,973 คน สายฉลองรัชธรรม(สีม่วง) 92,272 คน สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 685,168 คน และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 1,605,290 คน

 

สำหรับในวันนี้ คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับมากที่สุด โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดเพิ่มขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร 2 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 5 เส้นทางกรุงเทพ-เชียงใหม่ และขบวนรถเร็วที่ 934 อุบลราชธานี-กรุงเทพ และวันพรุ่งนี้ (4 ม.ค.) มีเพิ่ม 1 ขบวน คือ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 6 เชียงใหม่-กรุงเทพ พร้อมเพิ่มตู้โดยสารไปกับขบวนรถไฟทางไกล เพื่อรองรับการเดินทางประชาชนให้เพียงพอ

 

 

กลับขึ้นด้านบน