เปิดแนวทางเตรียมพร้อมรับ "โอมิครอน" ระบาด

เปิดแนวทางเตรียมพร้อมรับ "โอมิครอน" ระบาด

เปิดแนวทางเตรียมพร้อมรับ "โอมิครอน" ระบาด

รูปข่าว : เปิดแนวทางเตรียมพร้อมรับ "โอมิครอน" ระบาด

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดแนวทางการเตรียมความพร้อมรองรับการระบาด COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน โดยเกณฑ์ Home Isolation ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีอาการ หรืออาการเล็กน้อย ส่วนการนำส่ง รพ. กรณีไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส หายใจเร็ว

วันนี้ (4 ม.ค.2565) กรมการแพทย์ เปิดเผยแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลรองรับการระบาด COVID-19 (Omicron) โดยมีรายละเอียดว่า เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย ทันเวลา ลดการแพร่กระจายของเชื้อและลดการเสียชีวิตของผู้ป่วย COVID-19

 

ข้อมูลเบื้องต้น อาการไม่แตกต่างจากอาการ COVID-19 มากนัก คือ ส่วนใหญ่มีอาการของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน ได้แก่ ไข้ เจ็บคอ ไอแห้ง ๆ พบบางรายมีอาการปอดอักเสบแต่ไม่มาก ให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ฟาวิพิราเวียร์) หลังมีอาการภายใน 3 วัน ผู้ป่วยอาการดีขึ้น และหายเป็นปกติ

  • COVID-19 case ที่ไม่มีอาการ (asymptomatic) หรือ probable case ให้แยกกักที่บ้าน หรือสถานที่รัฐจัดให้
  • COVID-19 case with mild symptoms และภาพถ่ายรังสีปอดปกติ ที่ไม่มีภาวะเสี่ยง/โรคร่วมสำคัญ ให้แยกกักที่บ้าน หรือสถานที่รัฐจัดให้
  • COVID-19 case ที่มีปัจจัยเสี่ยง/โรคร่วมสำคัญ อาจมีอาการ หรือไม่มีอาการ และ/หรือมีปอดอักเสบเล็กน้อย ให้แยกกักที่บ้าน หรือสถานที่รัฐจัดให้
  • COVID-19 case with pneumonia หรือ มี SpO2 ที่ room air น้อยกว่า 94% ให้รักษาตัวที่โรงพยาบาล

 

นอกจากนี้ ยังเปิดเผยเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ป่วย COVID-19 ในการแยกกักในบ้าน (Home Isolation) ได้แก่ เป็นผู้ที่ติดเชื้อที่มีอาการเล็กน้อย หรือไม่แสดงอาการ, มีสุขภาพแข็งแรง อาจมีโรคร่วมที่รักษา และสามารถควบคุมได้ ตามดุลยพินิจของแพทย์ และอายุน้อยกว่า 75 ปี

 

ส่วนเกณฑ์ในการนำส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล คือ เมื่อมีอาการไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส, หายใจเร็วกว่า 25 ครั้งต่อนาที, Oxygen Saturation <94%, โรคประจำตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือจำเป็นต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิด, ตามดุลยพินิจของแพทย์

 

กลับขึ้นด้านบน