"กยศ.โอนช้า" นิสิต-นศ.ร้องผ่านเว็บไซต์ดัง ยังไม่ได้รับเงิน

"กยศ.โอนช้า" นิสิต-นศ.ร้องผ่านเว็บไซต์ดัง ยังไม่ได้รับเงิน

"กยศ.โอนช้า" นิสิต-นศ.ร้องผ่านเว็บไซต์ดัง ยังไม่ได้รับเงิน

รูปข่าว : "กยศ.โอนช้า" นิสิต-นศ.ร้องผ่านเว็บไซต์ดัง ยังไม่ได้รับเงิน

นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้กู้ยืม กยศ.บางส่วน เรียกร้องผ่าน change.org ปมยังไม่ได้รับโอนเงินค่าครองชีพนานหลายเดือน ล่าสุดลงชื่อแล้ว 2,586 คน ขณะที่ กยศ.เคยชี้แจงสาเหตุจากเอกสารไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือสถานศึกษายังไม่ส่งมาให้กองทุน

วันนี้ (6 ม.ค.2565) "ทีม มศว (ไม่มีจุด)" ได้สร้างแคมเปญรณรงค์ผ่าน www.change.org เรียกร้องให้นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง และคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร เร่งรัดติดตามการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ออกมาตรการช่วยเหลือ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ที่กู้ยืม กยศ. ที่ล่าช้าทั่วประเทศ ล่าสุดเมื่อเวลา 13.00 น. มีผู้ลงชื่อผ่านแคมเปญดังกล่าว 2,586 คน นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่แสดงความคิดเห็นระบุว่า

"รอเงินมาจ่ายค่าเทอมกับค่ากินค่าอยู่ค่ะ ตอนนี้ลำบากมาก ๆ"

"กยศ.ตอนนี้ยังไม่จ่ายทั้งค่าเทอม ค่าครองชีพ ตั้งแต่เทอม 1 ตอนนี้จะเทอม 2 อยู่แล้ว"

"เห็นใจนักเรียน นักศึกษาที่มีฐานะยากจน"

รายละเอียดของการรณรงค์ระบุว่า จากปัญหาการทำงานที่ล่าช้าของ กยศ. ได้มีนักเรียน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการกู้ยืมเงิน กยศ. ปัจจุบันยังไม่ได้รับเงินค่าครองชีพ 1/2564 ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่าย ที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา เป็นระยะเวลาหลายเดือน โดยเกิดเหตุที่ว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อ้างว่าได้ตรวจเอกสารไม่เสร็จ จนเกิดความล่าช้าในการทำงาน ซึ่งในภาคเรียนการศึกษาก่อนหน้านั้น ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น ผลกระทบได้ส่งผลต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ได้ดำเนินการกู้ยืมเงิน กยศ. ทั่วประเทศ ประสบปัญหาความเดือดร้อนมากพอสมควร

สถานการณ์ในประเทศไทยปัจจุบัน ยังมีโรค COVID-19 ที่ยังรุนแรงและภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ส่งผลให้ผู้ปกครอง ครอบครัว ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากความล่าช้าในการทำงานของ กยศ. เป็นอย่างมาก ซึ่งเสี่ยงที่ต้องหยุดพักการเรียน เนื่องจากความล่าช้าจากการทำงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมฯ

 

ทีมมศว (ไม่มีจุด) จึงขอเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร เร่งรัดติดตาม การดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ออกมาตรการช่วยเหลือ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ที่กู้ยืม กยศ. ที่ล่าช้าทั่วประเทศ เข้ามาตรวจสอบในความล่าช้าการทำงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมฯ และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้ ระยะยาวอีกต่อไป

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2564 กยศ.ชี้แจงการโอนเงินค่าครองชีพว่า ปัจจุบัน จากผู้กู้ยืมจำนวน 664,398 ราย กองทุนได้โอนค่าครองชีพไปแล้ว จำนวน 516,873 ราย คงเหลือผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับเอกสารแล้วอยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน 136,084 ราย สำหรับสาเหตุที่ผู้กู้ยืม ยังไม่ได้รับการโอนเงินค่าครองชีพเกิดจากเอกสารที่ส่งมาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เช่น ผู้กู้ยืมเงินลงลายมือชื่อแทนบิดา มารดา แนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วน พยานไม่ได้ลงนามในสัญญา ในทางปฏิบัติได้มีการแจ้งข้อมูลกลับไปยังสถานศึกษาเพื่อแจ้งให้ผู้กู้ยืมแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องแล้วส่งกลับมา เมื่อได้มีการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารเรียบร้อยแล้ว ผู้กู้ยืมเงินจึงจะได้รับโอนเงินค่าครองชีพต่อไป, สถานศึกษายังมิได้จัดส่งเอกสารการกู้ยืมให้กองทุน และอยู่ระหว่างการตรวจเอกสารการกู้ยืม โดยจะได้เร่งดำเนินการแก้ไขและจะโอนเงินค่าครองชีพให้กับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ได้รับค่าครองชีพ จำนวน 136,084 คน ภายในวันที่ 30 ธ.ค.2564

 

กลับขึ้นด้านบน