กกต.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรค “ไทรักธรรม”

กกต.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรค “ไทรักธรรม”

กกต.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรค “ไทรักธรรม”

รูปข่าว : กกต.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรค “ไทรักธรรม”

กกต.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรค “ไทรักธรรม” หลังให้ทรัพย์สินจูงใจคนสมัครเป็นสมาชิกพรรค และพบพิรุธตั้งสาขาหวังเงินกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง

วันนี้ (7 ม.ค.2565) ฝ่ายกฎหมายของสำนักงาน กกต.ได้เข้า ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ขอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและสั่งยุบพรรคไทรักธรรม ในความผิดตามมาตรา 92 (3) ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง กรณีให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจบุคคลหนึ่งบุคคลใดสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าว กกต.ได้รับเรื่องร้องเรียนว่าพรรคไทรักธรรมมีการซื้อเสียงในการเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งที่ผ่านมา แต่เมื่อตรวจสอบแล้วกลับพบว่า เป็นการจูงใจด้วยทรัพย์สินเพื่อให้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรค ซึ่งก่อนหน้านี้ กกต.ได้มีมติดำเนินคดีอาญาไปแล้ว


นอกจากนี้ ยังพบว่าในการยื่นขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมืองปี 2564 ซึ่งมาตรา 83 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง กำหนดหลักเกณฑ์การคำนวนเงินเพื่อจัดสรรหาให้กับพรรคการเมือง โดย (4) ให้ใช้จำนวนสาขาพรรคการเมืองมาเป็นเกณฑ์ด้วยนั้น ปรากฏว่าหลังพรรคไทรักธรรมได้แจ้งข้อมูลจำนวนสาขาพรรคของปี 2563 ต่อ กกต. ว่ามีสาขาพรรคกว่า 100 แห่ง ถือว่ามากกว่าทุกพรรคการเมือง

เมื่อกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมืองมีมติอนุมัติวงเงินสนับสนุนไปแล้ว พรรคไทรักธรรมกลับมีหนังสือแจ้งขอยกเลิกสาขาพรรคจำนวน 79 สาขามายัง กกต. ทั้งที่เจตนารมณ์ของการจัดสรรเงินกองทุนฯ ที่กฎหมายกำหนดต้องการให้พรรคการเมืองนำเงินที่ได้ไปบำรุงสาขาพรรค จึงเห็นว่า การที่พรรคขอยกเลิกสาขาหลังได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนแล้วถือว่ามีเจตนาไม่บริสุทธิ์

 

กลับขึ้นด้านบน