คมนาคมชี้แจมปมขึ้นค่าโดยสาร "เรือด่วนคลองแสนแสบ" 1 บาท

คมนาคมชี้แจมปมขึ้นค่าโดยสาร "เรือด่วนคลองแสนแสบ" 1 บาท

คมนาคมชี้แจมปมขึ้นค่าโดยสาร "เรือด่วนคลองแสนแสบ" 1 บาท

รูปข่าว : คมนาคมชี้แจมปมขึ้นค่าโดยสาร "เรือด่วนคลองแสนแสบ" 1 บาท

"อธิรัฐ รัตนเศรษฐ" รมช.คมนาคม ชี้แจงกรณีขึ้นราคาเรือด่วนคลองแสนแสบ ระบุโควิดกระทบยอดผู้โดยสารทำให้ผู้ประกอบการแบกรับภาวะขาดทุนไม่ไหว ยืนยันกรอบจัดเก็บค่าโดยสารอ้างอิงตามระดับราคาน้ำมัน ซึ่งล่าสุด ราคาน้ำมันเกิน 25 บาท ทำให้เริ่มเก็บค่าโดยสารที่ 9 บาทได้

วันนี้ (10 ม.ค.2565) นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม ชี้แจงกรณีขึ้นราคาเรือด่วนคลองแสนแสบในวันที่ 14 ม.ค.นี้ โดยระบุว่า เดิมในสถานการณ์ปกติจะมีประกาศคณะกรรมการเรือประจำทาง ปี 2559 กำหนดให้ค่าโดยสาร สามารถปรับขึ้นลงตามอัตราราคาน้ำมัน ซึ่งในเดือน มี.ค.2563 ราคาน้ำมันอยู่ที่ 24 บาท และมีอัตราค่าโดยสารของเส้นทางคลองแสนแสบ เริ่มต้นที่ 8 บาท

อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์จาก COVID-19 ทำให้จำนวนผู้โดยสารลดลงเหลือร้อยละ 10 ทำให้การเดินเรือประจำทางประสบภาวะขาดทุนอย่างหนัก และไม่สามารถคงการเดินเรือให้บริการได้

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าจึงอาศัยอำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ออกประกาศ กรมเจ้าท่า ที่ 68/2563 ในการกำหนดราคาค่าโดยสารแบบคงที่ เพื่อให้สามารถผู้ประกอบการเดินเรือ รักษาการให้บริการได้ต่อไป โดยให้ใช้อัตราค่าโดยสารที่ระดับราคาน้ำมันเกิน 25 บาท เป็นกรอบในการจัดเก็บ ซึ่งในเส้นทางแสนแสบจะเริ่มต้นที่ 9 บาท

ปัจจุบันราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นเกินกว่า 25 บาท และตามกรอบราคาค่าโดยสารของเรือคลองแสนแสบ สามารถเก็บได้ที่ 9 บาท และเป็นราคาที่สอดคล้องตรงกับประกาศที่ 68/2563 จึงสามารถให้ใช้ราคาเริ่มต้นที่ 9 บาทได้ เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถเดินเรือประจำทางได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ต่อไป

 

กลับขึ้นด้านบน