Ameca หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์คล้ายมนุษย์ มีปฏิกิริยาเมื่อถูกแตะปลายจมูก

Ameca หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์คล้ายมนุษย์ มีปฏิกิริยาเมื่อถูกแตะปลายจมูก

Ameca หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์คล้ายมนุษย์ มีปฏิกิริยาเมื่อถูกแตะปลายจมูก

รูปข่าว : Ameca หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์คล้ายมนุษย์ มีปฏิกิริยาเมื่อถูกแตะปลายจมูก

Ameca หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่เหมือนมนุษย์มากที่สุด แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเมื่อถูกสัมผัสที่ปลายจมูกได้อย่างรวดเร็ว

Ameca หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่ประมวลผลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ นอกจากมีรูปร่างเหมือนมนุษย์แล้ว ยังมีปฏิกิริยาไม่ต่างจากมนุษย์ที่สามารถโต้ตอบได้อย่างรวดเร็ว เห็นได้จากคลิปวิดีโอการทดสอบล่าสุด เมื่อ Ameca พยายามโต้ตอบการถูกสัมผัสจากมนุษย์ที่บริเวณปลายจมูกได้อย่างรวดเร็ว

หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ Ameca เป็นผลงานการพัฒนาของบริษัทผู้พัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ Engineered Arts จากสหราชอาณาจักร ซึ่งมีผลงานการพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์กว่า 100 ตัว แต่ Ameca เป็นหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่เหมือนมนุษย์มากที่สุด และมีความสามารถในการทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากกว่าหุ่นยนต์ตัวอื่น

Ameca เป็นหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่มีระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยในการประมวลผล มีรูปร่างเหมือนมนุษย์และสามารถตอบสนองการเคลือนไหวของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการโบกมือไปในทิศทางต่าง ๆ หุ่นยนต์ก็สามารถโต้ตอบกับการเคลื่อนไหวเหล่านั้นได้ด้วยการมองตามการเคลื่อนไหว หรือเอื้อมมือออกไปจับมือที่พยายามมาสัมผัสที่ปลายจมูกของหุ่นยนต์

ปฏิกิริยาโต้ตอบกับการเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติของ Ameca ซึ่งเป็นหุ่นยนต์แบบ AI x AB (Artificial Intelligence และ Artificial Body) เป็นการทำงานร่วมกันของระบบ AI และระบบไฮโดรลิกบริเวณข้อต่อส่วนต่าง ๆ ของหุ่นยนต์ จึงทำให้เคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ต่างกับการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์

นักพัฒนาได้พัฒนาให้ข้อต่อของหุ่นยนต์สามารถเคลื่อนไหวได้เป็นธรรมชาติ โดยเลียนแบบมาจากการเคลื่อนไหวของมนุษย์ รวมถึงระบบความซับซ้อนของผิวหนังเทียมที่ยืดหยุ่นได้ตามการเคลื่อนไหว ทำให้หุ่นยนต์สามารถแสดงสีหน้าและแววตา เช่น การยิ้ม หรือขมวดคิ้วได้ใกล้เคียงกับมนุษย์

การมีปฏิกิริยาโต้ตอบของ Ameca ก็สร้างความประหลาดใจให้กับผู้พัฒนาเช่นกัน เพราะได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการพัฒนาและระบบความคิดของหุ่นยนต์ที่มีมากขึ้น โดยความคาดหวังของผู้พัฒนาต้องการให้หุ่นยนต์สามารถนำมาใช้งานได้จริงมากกว่าที่จะอยู่เฉพาะในห้องทดลอง

ที่มาข้อมูล: designboomengineeredartscnet
“รอบรู้ ดูกระแส ก้าวทันโลก” ไปกับ Thai PBS Sci & Tech 

 

 

กลับขึ้นด้านบน