เปิดภาพถ่ายดาวเทียม 5 จังหวัดภาคเหนือเสี่ยง "ไฟป่า"

เปิดภาพถ่ายดาวเทียม 5 จังหวัดภาคเหนือเสี่ยง "ไฟป่า"

เปิดภาพถ่ายดาวเทียม 5 จังหวัดภาคเหนือเสี่ยง "ไฟป่า"

รูปข่าว : เปิดภาพถ่ายดาวเทียม 5 จังหวัดภาคเหนือเสี่ยง "ไฟป่า"

จิสด้า เปิดภาพถ่ายดาวเทียมพบ 5 จังหวัดภาคเหนือ เสี่ยงเกิดไฟป่าสูง ในวันที่ 10-16 ม.ค.นี้ ส่วนใหญ่อาจเกิดจากการเผาเตรียมพื้นที่เพาะปลูก พร้อมประสานหน่วยงานวางแผนจัดการเชื้อเพลิง-วางแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง

วันนี้ (11 ม.ค.2565) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า เฝ้าติดตามพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดไฟป่าอย่างใกล้ชิด

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS แสดงให้เห็น 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า โดยในช่วงวันที่ 10-16 ม.ค.นี้ มี 5 จังหวัดมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า ได้แก่ นครสวรรค์ ตาก เพชรบูรณ์ ลำปาง และเชียงใหม่ ตามลำดับ

ส่วนอีก 12 จังหวัดที่เหลือ ยังคงพบพื้นที่เสี่ยงอยู่ในปริมาณใกล้เคียงกับพื้นที่ 5 จังหวัดสูงสุด โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและป่าสงวนแห่งชาติ สาเหตุอาจเกิดจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืชเตรียมพื้นที่เพาะปลูก หรือการเผาหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต

 

ทั้งนี้ จิสด้าจะส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ นำไปวางแผนเพื่อการจัดการเชื้อไฟ และจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

 

กลับขึ้นด้านบน