เปิดผลวิจัยกระตุ้นเข็ม 3 "ไฟเซอร์" ภูมิคุ้มกันเดลตา-โอมิครอนสูง

เปิดผลวิจัยกระตุ้นเข็ม 3 "ไฟเซอร์" ภูมิคุ้มกันเดลตา-โอมิครอนสูง

เปิดผลวิจัยกระตุ้นเข็ม 3 "ไฟเซอร์" ภูมิคุ้มกันเดลตา-โอมิครอนสูง

รูปข่าว : เปิดผลวิจัยกระตุ้นเข็ม 3 "ไฟเซอร์" ภูมิคุ้มกันเดลตา-โอมิครอนสูง

ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช เปิดผลวิจัยเบื้องต้นการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ของไฟเซอร์ ให้คนฉีดซิโนแวค 2 เข็ม และแอสตราเซเนกา 2 เข็ม จะได้ภูมิคุ้มกันที่สูงสุดต่อเดลตาและโอมิครอน

ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช เผยผลการวิจัยเบื้องต้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลตา และโอมิครอน ด้วยวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 แอสตราเซเนกา ไฟเซอร์ครึ่งโดส และไฟเซอร์เต็มโดส ที่ 2 สัปดาห์หลังกระตุ้นเข็มที่ 3 ในผู้ที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวคหรือแอสตราเซเนกามาแล้ว 2 เข็ม พบว่า

ซิโนแวค+ซิโนแวค+แอสตราเซเนกา

 • ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลตาได้ = 587 GMT
 • ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอนได้ระดับต่ำกว่าประมาณ 2-3 เท่า = 170 GMT

ซิโนแวค+ซิโนแวค+ไฟเซอร์ครึ่งโดส

 • ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลตาได้ดี = 1,002 GMT
 • ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์โอมิครอนได้ระดับต่ำกว่าประมาณ 1 เท่า = 507 GMT

ซิโนแวค+ซิโนแวค+ไฟเซอร์เต็มโดส

 • ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลตาได้ดี = 1,143 GMT
 • ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์โอมิครอนได้ระดับต่ำกว่าประมาณ 1 เท่า = 531 GMT

แอสตราเซเนกา+แอสตราเซเนกา+แอสตราเซเนกา

 • ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลตาได้ดี = 121 GMT
 • สายพันธุ์โอมิครอนได้ไม่ดีนัก = 22 GMT

แอสตราเซเนกา+แอสตราเซเนกา+ไฟเซอร์ครึ่งโดส

 • ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลตาได้ดี = 674 GMT
 • สายพันธุ์โอมิครอนได้ระดับต่ำกว่าประมาณ 2-3 เท่า = 232 GMT

แอสตราเซเนกา+แอสตราเซเนกา+ไฟเซอร์เต็มโดส

 • ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลตาได้ดี = 917 GMT
 • สายพันธุ์โอมิครอนได้ระดับต่ำกว่าประมาณ 1 เท่า = 521 GMT

 

 

การใช้วัคซีนเข็มที่ 3 ในผู้ที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวคมาก่อน 2 เข็ม เปรียบเทียบกับเข็มที่ 3 ระหว่างแอสตราเซเนกา หรือไฟเซอร์เต็มโดส หรือครึ่งโดส พบว่า

 • กลุ่มที่ได้ฉีดวัคซีนซิโนแวคแล้ว 2 เข็ม เมื่อกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วยไฟเซอร์ ให้ภูมิคุ้มกันดีมาก ไม่ว่าจะเป็นแบบครึ่งโดส 15 ไมโครกรัม หรือเต็มโดส 30 ไมโครกรัม สามารถสร้างระดับภูมิคุ้มกันที่ต่อต้านทั้งสายพันธุ์เดลตาและโอมิครอนได้ดี โดยระดับภูมิต่อโอมิครอนจะต่ำกว่าระดับภูมิต่อเชื้อเดลตาประมาณหนึ่งเท่า
 • ส่วนการกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วยแอสตราเซเนกา ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลตาได้ดี แต่สายพันธุ์โอมิครอนได้ระดับต่ำกว่าประมาณ 2-3 เท่า
 • แนะนำให้ผู้ที่เคยฉีดซิโนแวคมาแล้ว 2 เข็ม ควรฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วยไฟเซอร์ จะได้ภูมิคุ้มกันสูงสุดทั้งต่อเดลตาและโอมิครอน

การใช้วัคซีนเข็มที่ 3 ในผู้ที่เคยได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกามาก่อน 2 เข็ม เปรียบเทียบเข็มที่ 3 ระหว่างแอสตราเซเนกา หรือไฟเซอร์เต็มโดส หรือครึ่งโดส

 • หากใช้วัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 3 ฉีดกระตุ้น จะให้ผลภูมิคุ้นกันสูงต่อเชื้อเดลตาและโอมิครอน โดยหากใช้ครึ่งโดสจะได้ภูมิคุ้มกันต่ำกว่าเมื่อใช้เต็มโดสต่อเชื้อโอมิครอน
 • การใช้วัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นเข็มที่ 3 กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี แต่ระดับไม่สูงทั้งต่อเดลตาและโอมิครอน และด้อยกว่าระดับที่ได้จากการฉีดวัคซีนไฟเซอร์มาก
 • แนะนำผู้ที่เคยฉีดแอสตราเซเนกามาแล้ว 2 เข็ม ควรฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วยไฟเซอร์ จะได้ภูมิคุ้มกันที่สูงสุดทั้งต่อเดลตาและโอมิครอน

 

 

กลับขึ้นด้านบน