อาการโควิด-19 แบบไหนเข้าเกณฑ์รักษาที่บ้าน-โรงพยาบาล

อาการโควิด-19 แบบไหนเข้าเกณฑ์รักษาที่บ้าน-โรงพยาบาล

อาการโควิด-19 แบบไหนเข้าเกณฑ์รักษาที่บ้าน-โรงพยาบาล

รูปข่าว : อาการโควิด-19 แบบไหนเข้าเกณฑ์รักษาที่บ้าน-โรงพยาบาล

กรมการแพทย์เผยอาการผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้าเกณฑ์การรักษาที่บ้าน และเกณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาล หากมีอาการเปลี่ยนแปลง

การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและรวดเร็ว เช่นเดียวกับประเทศไทยที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2565 เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง

การระบาดระลอกใหม่นี้ กระทรวงสาธารณสุขเน้นใช้การดูแลผู้ติดเชื้อที่บ้านหรือชุมชน (Home Isolation / Community Isolation) เป็นลำดับแรก โดยจะสนับสนุนยา เวชภัณฑ์และมีระบบส่งต่อหากมีอาการรุนแรงขึ้น

ขณะที่วันนี้ (12 ม.ค.) กรมการแพทย์เผยอาการผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้าเกณฑ์การรักษาแบบกักตัวที่บ้าน รวมถึงเกณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาล หากมีอาการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้าเกณฑ์การรักษาแบบ Home Isolation ได้แก่

  1. เป็นผู้ติดเชื้อที่มีอาการเล็กน้อย
  2. มีสุขภาพแข็งแรง อาจมีโรคร่วมที่รักษา และสามารถควบคุมได้ตามดุลยพินิจของแพทย์
  3. อายุน้อยกว่า 75 ปี
  4. ยินยอมแยกตัวในที่พักของตนเอง

ขณะที่ เกณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาล หากมีอาการเปลี่ยนแปลงระหว่างทำ Home Isolation หรือ Community Isolation ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

  1. เมื่อมีอาการไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส ระยะเวลานานกว่า 24 ชั่วโมง
  2. Oxygen saturation < 94%
  3. หายใจมากกว่า 25 ครั้งต่อนาที ในผู้ใหญ่ (หากหายใจมากกว่า 20 ครั้งต่อนาที ควรติดต่อแพทย์ที่ดูแล HI/CI)
  4. กลุ่มผู้ป่วย 608 ที่มีความเสี่ยง หรือจำเป็นต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิด รวมทั้งกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวที่มีอาการเปลี่ยนแปลง
  5. สำหรับผู้ป่วยเด็ก ที่มีอาการข้อ 1 หรือ 2 หรือมีอาการหายใจลำบาก หายใจเร็วเกินเกณฑ์อายุ ซึมลง ดื่มนมหรือทานอาหารน้อยลง

อย่างไรก็ตาม ถ้ามีอาการผิดปกติให้ปรึกษาโรงพยาบาลที่ทำการรักษา

 

กลับขึ้นด้านบน