กกต.แจก 18 ใบส้ม "ว่าที่นายก-ส.อบต." คาดเลือกตั้งใหม่ 23 ม.ค.

กกต.แจก 18 ใบส้ม "ว่าที่นายก-ส.อบต." คาดเลือกตั้งใหม่ 23 ม.ค.

กกต.แจก 18 ใบส้ม "ว่าที่นายก-ส.อบต." คาดเลือกตั้งใหม่ 23 ม.ค.

รูปข่าว : กกต.แจก 18 ใบส้ม "ว่าที่นายก-ส.อบต." คาดเลือกตั้งใหม่ 23 ม.ค.

กกต.แจก 18 ใบส้มว่าที่นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คาดว่าจะมีการกำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ทั้ง 18 แห่งในวันที่ 23 ม.ค.นี้

วันนี้ (12 ม.ค.2565) มีรายงานว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้พิจารณาสำนวนไต่สวนการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีการเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 28 พ.ย.2564 และพบว่ามีการกระทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมจึงมีมติให้ระงับสิทธิสมัคร(ใบส้ม)ของว่าที่นายกและว่าที่สมาชิกสภา อบต.จำนวน 18 ราย ไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา 1 ปี และสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ประกอบด้วย
1.นายวีรภาส ตันติปัญจพร ว่าที่นายก อบต.หัวทะเล อ. อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
2.นายประจวบ ทองกลิ่น ว่าที่นายก อบต.คลองทราย อ.นาทวีจ.สงขลา
3.นายปรีดาพจน์ โสโท ว่าที่นายก อบต.เชียงยืน อ.เชียงยืนจ.มหาสารคาม

4.นายชัยยศ วรรณา ว่าที่ ส.อบต.ควนปริง เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
5.นายวีระวัฒน์ สิทธิโชค ว่าที่ ส.อบต.เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.ห้วยยอดจ.ตรัง
6 .นายสมจิตร สีทอง ว่าที่ ส.อบต.ควนเมาเขตเลือกตั้งที่ 4 อ.รัษฎา จ.ตรัง
7 .นายนิรัณณ์ แอโส๊ะ ว่าที่ ส.อบต.นาทอน เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

8.นายเสกสรร สุขขะว่าที่ ส.อบต.น้ำคำ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
9. นายวีรชาติ พรหมทอง ว่าที่ ส.อบต.หนองขาม เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

10.นายสุรัตน์ พระนารี ว่าที่ ส.อบต.ห้วยขุนรามเขตเลือกตั้งที่ 5 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
11.นายสิงห์ คีรีวะสุทธิ์ ว่าที่ ส.อบต.กำแมดอ.กุดชุม จ.ยโสธร
12.นายแจ่ดา สุชาดาภรณ์ว่าที่ ส.อบต.นาทราย เขตเลือกตั้งที่ 18 อ.ลี้ จ.ลำพูน
13นายธนกร แตงสวน ว่าที่ ส.อบต.มหาโพธิ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

14.นายประสิทธิ์ สายตา ว่าที่ ส.อบต.ลือ เขตเลือกตั้งที่ 6 อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

15.นายอาหมาด องสารา ว่าที่ ส.อบต.แหลมสน เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.ละงู จ.สตูล

16.นายพิเชษฐ์ พิกุลทอง ว่าที่ ส.อบต.นาขา เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.หลังสวน จ.ชุมพร
17.นายเอกชัย ชิวค้า ว่าที่ ส.อบต.ท่าตลาด เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.สามพราน จ.นครปฐม
18.นายนพดล อินทนาม ว่าที่ ส.อบต. หนองหมี เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.กุดชุม จ.ยโสธร

ทั้งนี้ การให้ใบส้มดังกล่าวเป็นกรณีพบว่าบุคคลเหล่านี้มีลักษณะต้องห้ามในการใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งหลังกกต.ให้ใบส้มแล้วก็จะมีการยื่นฟ้องต่อศาลอุทธรณ์เพื่อขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครและสิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้ค่าเสียหายในการเลือกตั้งต่อไป

ซึ่งขณะนี้ กกต.ได้มีการออกประกาศ กกต.เรื่องให้ย่นระยะเวลา หรืองดเว้นการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่แล้วได้ อยู่ระหว่างการดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคาดว่าจะมีการกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบต.ใหม่ทั้ง 18 แห่งในวันที่ 23 ม.ค.นี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

เช็ก 101 จุดฉีดวัคซีน กทม. มีที่ไหนบ้าง

เครื่องบินขับไล่ F-35 อยู่ที่ไหนบ้างในโลกนี้

รู้ยัง! รับ ATK ฟรีผ่านแอปฯเป๋าตัง 2 ชุดทุก 10 วัน

"พลายโค้ก" ช้างป่าต่อสู้บาดเจ็บ อาการดีขึ้น-เดินกลับป่าแล้ว

"จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี" ชีวิต ประวัติศาสตร์ และการเมือง 

 

กลับขึ้นด้านบน