ส.ท่องเที่ยวเขาใหญ่ เปิดโลโก้ครบรอบ 60 ปี อุทยานฯ เขาใหญ่

ส.ท่องเที่ยวเขาใหญ่ เปิดโลโก้ครบรอบ 60 ปี อุทยานฯ เขาใหญ่

ส.ท่องเที่ยวเขาใหญ่ เปิดโลโก้ครบรอบ 60 ปี อุทยานฯ เขาใหญ่

รูปข่าว : ส.ท่องเที่ยวเขาใหญ่ เปิดโลโก้ครบรอบ 60 ปี อุทยานฯ เขาใหญ่

สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่เปิดตัวตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และ 17 ปี แห่งการเป็นมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น จากแนวคิดความสัมพันธ์ที่มนุษย์มีต่อธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ในปี พ.ศ. 2565 นี้ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จะครบรอบ 60 ปีและครบรอบ 17 ปีที่กลุ่มป่าดงพญาเย็นได้รับการรับรองเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2505 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ 60 ปี สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ได้เปิดตัวตราสัญลักษณ์ที่จะใช้ในการครบรอบ 60 ปีของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยตราสัญลักษณ์ 6017 มาจากการครบรอบ 60 ปี และ 17 ปี ตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบมานั้น มีความเข้าถึงง่าย นำสมัย และยังสื่อความหมายโดยตรงเมื่ออ่านแม้ผ่านสายตา

แนวคิดการออกแบบตราสัญลักษณ์ มาจากการดึงลักษณะเด่นของเลขหกและเลขศูนย์ ซึ่งมีความกลมมน สื่อความหมายถึงมนุษย์ และมีกวางเป็นตัวแทนความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าดงพญาเย็น เมื่อนำมาผสมรวมกันจะสื่อความหมายถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติและแสดงถึงการที่มนุษย์ ป่า และสัตว์ป่าใช้เวลาร่วมกันอย่างกลมเกลียวและยั่งยืน

นอกจากนี้ เลข 17 ในตราสัญลักษณ์ สื่อความหมายถึง 17 ปี ที่กลุ่มป่าดงพญาเย็นได้การรับรองขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก โดยมีเสือเพื่อสื่อความหมายถึง เสือโคร่งที่อยู่อาศัยอย่างมีความสุขในกลุ่มป่าดงพญาเย็น และแสดงนัยว่าพวกเรารอคอยการกลับมาของเสือโคร่ง


ตราสัญลักษณ์นี้ออกแบบโดยนักออกแบบจิตอาสา โครงการอาสาสมัครรุ่นใหม่แห่งเขาใหญ่ (Young Volunteer for Khao Yai) และโครงการ “ฟู้ด ฟอร์ ไฟเตอร์” (Food For Fighters) “น.ส.รักชนก ช่วยเหลือ (แพรว)” บัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกการประชาสัมพันธ์และโฆษณา ซึ่งเคยมีผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ในโครงการ ฟู้ด ฟอร์ ไฟเตอร์ สติกเกอร์ไลน์และเสื้อยืด MOVE ON FIGHTERS

นอกจากนี้ ทางสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่จะจัดงานครบรอบ 60 ปีขึ้นในวันที่ 22-23 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00-18.00 น. โดยใช้ชื่องานว่า “60 ปี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มรดกไทย มรดกโลก” กิจกรรมภายในงาน ประกอบไปด้วย เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ 4 เวที ได้แก่ เวทีการดูแลปกป้องพื้นที่ เวทีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เวทีเครือข่ายต่าง ๆ ด้านการอนุรักษ์ และ เวทีสุดท้ายเกี่ยวกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และยังมีดนตรี รวมถึงกิจกรรมอีกมากมายให้ได้เพลิดเพลิน


สำหรับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติแรกในประเทศไทย และมีพื้นที่ป่าไม้ใหญ่ที่สุดในประเทศ ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาพนมดงรักหรือทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ราบสูงโคราช มีอาณาเขตครอบคลุม 4 จังหวัดในประเทศไทย ได้แก่ จ.สระบุรี จ.นครราชสีมา จ.ปราจีนบุรี และ จ.นครนายก อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “อุทยานมรดกของอาเซียน” เนื่องจากเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความสำคัญและเป็นตัวแทนระบบนิเวศของภูมิภาค เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาพันธุ์รวมถึงสัตว์ที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ เช่น ช้างป่า และ เสือโคร่ง

 

กลับขึ้นด้านบน