ผบ.ทบ.นำกล่าวปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล "วันกองทัพบก"

ผบ.ทบ.นำกล่าวปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล "วันกองทัพบก"

ผบ.ทบ.นำกล่าวปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล "วันกองทัพบก"

รูปข่าว : ผบ.ทบ.นำกล่าวปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล "วันกองทัพบก"

ทบ. จัดกิจกรรม "วันกองทัพบก" น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้าน ผบ.ทบ. นำกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

วันนี้ (18 ม.ค. 2565) พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีทางศาสนา เนื่องในวันกองทัพบก ประจำปี 2565 โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดโสมนัสราชวรวิหาร มาประกอบพิธีจำนวน 10 รูป

 

ก่อนเข้าสู่พิธีทางศาสนา ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ได้ร่วมประกอบพิธีสักการะพระชัยมงคลภูมิ และพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 โดยกองทัพบกยังได้จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเช่นเดียวกับที่เคยปฏิบัติมาแต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19

 

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ นำเหล่าทหารกล่าวคำปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล โดยอันเชิญธงชัยเฉลิมพล ของกองพันทหารม้าที่ 4 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เป็นหน่วยประกอบพิธี ณ ลานพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ภายในกองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนิน 

 

ธงชัยเฉลิมพลถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของทหาร ด้วยมีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ คือผืนธง คือ ชาติ บนยอดธงบรรจุพระพุทธรูป คือ พุทธศาสนา และ เส้นพระเจ้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หมายถึงองค์พระมหากษัตริย์ ธงชัยเฉลิมพลจึงเป็นการหลอมรวม 3 สถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

 

สำหรับวันที่ 18 ม.ค. ของทุกปี ตรงกับวันกองทัพไทย (วันกองทัพบก) ถือเป็นวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย จึงเป็นวันสำคัญที่กำลังพลในกองทัพทุกนายจะได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ อันสำคัญยิ่งที่จะรักษาหวงแหน ปกป้องบ้านเมืองและสืบทอดเจตนารมณ์ของพระองค์ท่าน เพื่อรักษาแผ่นดินนี้ให้เป็นมรดกของลูกหลานไทยสืบไป

 

 

กลับขึ้นด้านบน