พัทยาเสริมท่องเที่ยว ยกระดับ "ตลาดลานโพธิ์ฯ" เป็นนีโอนาเกลือ

พัทยาเสริมท่องเที่ยว ยกระดับ "ตลาดลานโพธิ์ฯ" เป็นนีโอนาเกลือ

พัทยาเสริมท่องเที่ยว ยกระดับ "ตลาดลานโพธิ์ฯ" เป็นนีโอนาเกลือ

รูปข่าว : พัทยาเสริมท่องเที่ยว ยกระดับ "ตลาดลานโพธิ์ฯ" เป็นนีโอนาเกลือ

นายกเมืองพัทยา เดินหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนโบราณ‘ลานโพธิ์และนาเกลือ’ สู่ตลาดอาหารทะเลระดับโลก เชื่อยกระดับเป็นแลนด์มาร์กสำคัญไม่แพ้ระดับโลก พร้อมเดินหน้า 7 โครงการเชื่อมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรม

วันนี้ (20 ม.ค.2565) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า การปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในพื้นที่พัทยาเป็นนโยบายสำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ โดยล่าสุด เมืองพัทยาได้ขับเคลื่อน “โครงการพัฒนาพื้นที่ลานโพธิ์และนาเกลือ” หรือ “Old Town นาเกลือ” ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์การนำพัทยาไปสู่ความยั่งยืนตามแนว "นีโอพัทยา" และรองรับการขยายตัวของเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตอบโจทย์การเป็นศูนย์กลางธุรกิจ ที่พักอาศัย การขนส่งคมนาคม และท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพื้นที่สีเขียวริมชายหาดและวัฒนธรรมในท้องถิ่น

สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่ลานโพธิ์และนาเกลือ ที่ได้รับงบประมาณแล้ว จะมีทั้งสิ้น 7 โครงการหลัก ครอบคลุมตั้งแต่การยกระดับตลาดอาหารทะเลสดที่มีคุณภาพ การซื้อของฝาก การสร้างรายได้ให้วิสาหกิจชุมชน พัฒนาจุดชมทัศนียภาพเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ป่าชายเลน และศึกษาวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นยาวนานนับ 100 ปี มีสวนสาธารณะให้พักผ่อนหย่อนใจ สร้างคุณภาพชีวิตให้ชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะหลังโควิด-19 จะมีนักท่องเที่ยวทั่วโลกซึ่งคิดถึงและกลับมาสู่พัทยาจำนวนมาก

โครงการพัฒนาพื้นที่ลานโพธิ์และนาเกลือ หรือ Old Town นาเกลือ ถือเป็นมิติใหม่ด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาอย่างแท้จริง เพราะพื้นที่ตรงนี้มีจุดขายสำคัญของการเป็นศูนย์กลางการค้าเก่าแก่ของชาวเมืองพัทยามาแต่ดั้งเดิม โดยเฉพาะตลาดอาหารทะเลสดๆและเส้นทางศิลปะวัฒนธรรมที่มีมนต์เสน่ห์ เปี่ยมไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งอุดมสมบูรณ์

ดังนั้น โครงการทั้งหมดจึงออกแบบอย่างผสมผสานกันอย่างกลมกลืนและสอดคล้องกับความรู้สึกภาคภูมิใจของคนพัทยาว่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์กสำคัญเทียบเท่าต่างประเทศ

 

ทั้งนี้ โครงการสร้างมิติใหม่พื้นที่ลานโพธิ์และนาเกลือ จะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 198 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถสำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝาก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว รองรับรถยนต์ได้ 239 คัน โดยชั้นดาดฟ้าเป็นสวนสามารถชมวิวอ่าวนาเกลือในมุมสูงได้

2.โครงการก่อสร้างตลาดขายอาหารทะเลบริเวณตลาดลานโพธิ์ เมืองพัทยา ปรับปรุงตลาดขายอาหารทะเลสด สะอาด มีคุณภาพราคาไม่แพงจากชาวประมงชุมชนนาเกลือ พร้อมบริการปรุงอาหารทะเลและที่นั่งสำหรับรับประทาน

3.โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพื้นที่ 6,432 ตร.ม.พัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจริมชายทะเล ออกกำลังกายและอีเวนต์ต่างๆ เพิ่มพื้นที่สีเขียวสนามเด็กเล่นและสิ่งอำนายความสะดวกครบครัน

4. โครงการก่อสร้างเส้นทางเดินชมธรรมชาติตลาดลานโพธิ์-จุดชมวิวทัศนียภาพปากคลองนาเกลือและคลองนกยาง (สะพานยาว) 5.โครงการปรับปรุงจุดชมทัศนียภาพปากคลองนาเกลือ และคลองนกยาง (สะพานยาว) ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาแวะดูนกในท้องถิ่นหลากหลายสายพันธุ์ อาทิ นกยาง นกนางนวล นกนางนวลแกลบ และนกชายฝั่ง

6.โครงการก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าโกงกางคลองนกยาง สำหรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมป่าชายเลนผืนสุดท้ายของเมืองพัทยา ตั้งแต่สวนสาธารณะศาลเจ้าศรีนิล ถึงสะพานขาว

 

7.โครงการก่อสร้างทางเท้าโซนนาเกลือ ได้แก่ ถนนสว่างฟ้า ถนนพัทยา-นาเกลือ และถนนทางเดินในชุมชน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวกปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่สัญจรไปมา

ในส่วนของงบประมาณที่ใช้ในทั้ง 7 โครงการ ระยะ 4 ปีข้างหน้า จะมาจากงบประมาณของเมืองพัทยา , เงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 , งบแผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกปี 2565 และเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (พ.ศ.2563-2566)

การดำเนินงานทั้ง 7 โครงการจะเป็นระยะที่หนึ่งซึ่งเป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ เชื่อมโยงจุดเด่นต่าง ๆ ของลานโพธิ์นาเกลือ และในระยะที่ 2 จะเป็นการพัฒนาร่วมกับ อีอีซี. ที่จะมุ่งยกระดับตลาดอาหารทะเล ซึ่งจะทำให้การพัฒนา นีโอนาเกลือ มีความสมบูรณ์ต่อไป

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน