ไขข้อข้องใจ ไม่อนุญาตให้เด็กติดโควิด สอบ #TCAS65

ไขข้อข้องใจ ไม่อนุญาตให้เด็กติดโควิด สอบ #TCAS65

ไขข้อข้องใจ ไม่อนุญาตให้เด็กติดโควิด สอบ #TCAS65

รูปข่าว : ไขข้อข้องใจ ไม่อนุญาตให้เด็กติดโควิด สอบ #TCAS65

ผู้จัดการสมัครสอบ TCAS ยก 3 เหตุผลไม่อนุญาตให้นักเรียนติดโควิดเข้าสอบ ระบุยังมี 1,600 เงื่อนไขสามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องใช้คะแนน ชี้จัดห้องสอบให้ผู้ติดเชื้อของเกาหลีเป็นการสอบเฉพาะมหาวิทยาลัยไม่ใช่การสอบระดับชาติแบบไทย

วันนี้ (21 ม.ค.2565) รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้จัดการระบบสมัครสอบ TCAS 65 ให้สัมภาษณ์กับไทยพีบีเอส โดยระบุว่า กรณีที่มีคำถามถึงกรณีที่นักเรียนที่มีปัญหาติดเชื้อโควิด-19 ในวันที่มีสอบTCAS โดย ระบุว่า ในช่วงปีที่ผ่านมาและปีก่อนหน้าที่ไม่มีสถานการณ์โควิด-19 ผู้ใดที่ไม่สามารถมาสอบยังสนามสอบได้ ถือว่าเป็นผู้ที่ขาดสอบ ซึ่งจะไม่มีคะแนนสอบในปีนั้น ๆ ทั้งนี้ ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของไทยตลอดที่ผ่านมาจะไม่มีการจัดสอบ 2 รอบ

ติดโควิดไม่อนุญาตให้สอบTCAS

ในปีนี้เช่นกัน กรณีนักเรียนที่ไม่สามารถมาสอบเนื่องจากติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงกรณีกักตัว หรือรักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องจากการมาสอบอาจทำให้เกิดการแพร่เชื้อได้ ฉะนั้นการสอบTCAS ปี 65 นโยบายของคณะกรรมการดำเนินงาน TCAS ไม่อนุญาตให้นักเรียนที่ติดโควิด-19 เข้าสอบและไม่อนุญาตในการจัดให้สอบซ่อมกับนักเรียนที่ติดโควิด-19 โดยมีเหตุผล 3 ข้อคือ

1.ตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคปี 58 กำหนดไว้ว่า ผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 หรือมีโรคติดต่อจะไม่สามารถออกมาจากสถานที่กักตัวได้ เพื่อลดการติดต่อ

2.การจัดสอบ แม้ว่าจะมีการเสนอให้มีการจัดสอบในโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งการจัดสอบทุกครั้งเป็นการสอบแข่งขันระดับประเทศ ข้อสอบที่จัดสอบภายใต้เงื่อนไข การจัดการสนามสอบที่เป็นมาตรฐาน ฉะนั้นการจัดสอบในโรงพยาบาลจึงไม่อาจจัดให้มีมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงไม่สามารถนำข้อสอบที่ปนเปื้อนเชื้อโควิดไปบริหารจัดการได้

3.การใช้ข้อสอบคนละชุด ในกรณีหากมีการจัดสอบรอบ 2 จะทำให้มีความได้เปรียบ-เสียเปรียบ เนื่องจากเวลาอ่านหนังสือไม่เท่ากันและข้อสอบคนละชุดกัน การสอบแข่งขันแต่ละครั้งจึงต้องใช้ข้อสอบชุดเดียวเพื่อนำคะแนนมาเปรียบเทียบและแข่งขันกันเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้

ดังนั้น ตามที่แอดมินเพจ TCAS ตอบนักเรียนก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และไปตามที่คณะกรรมการดำเนินการTCAS65 ให้ข้อมูลไว้ คือ ผู้ที่ขาดสอบในปีนี้ ก็คือ ขาดสอบ โดยจะสามารถเลือกคณะต่าง ๆ ที่ไม่ได้ใช้คะแนนสอบได้มากกว่า 1,600 เงื่อนไข หรือ นักเรียนอาจต้องรอสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีหน้า

ในปีก่อนผู้ที่ขาดสอบ ก็เกิดอุบัติเหตุเช่น รถชน รถติด ไม่สามารถมาสอบได้ทัน ก็เป็นเหตุสุดวิสัยเช่นกัน ข้ออ้างแบบนั้นไม่สามารถใช้ได้ แนะนำให้นักเรียนรักษาตัวให้ปลอดภัยในช่วงก่อนสอบ ไม่ออกไปนอกสถานที่มากจนเกินไป และให้ระมัดระวังตัวอยู่เสมอ

ผู้จัดการระบบสมัครสอบ TCAS 65 ยังระบุว่า คำถามของนักเรียนที่แอดมิน เพจ Mytcas ว่า จะเลื่อนสอบหรือไม่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโอมิครอน แอดมินพยายามอธิบายว่า ช่วงเวลาในการเลื่อนสอบมีจำกัด เช่น 7 - 14 วัน หากสถานการณ์ในการเลื่อนสอบกรณีที่จำเป็นเกิดขึ้นก็จะเลื่อนสอบได้ในระยะเวลา 7 -14 วัน ในกรอบที่เตรียมไว้ โดยไม่สามารถเลื่อนสอบไปได้ไกลกว่านั้น โดยตามที่แอดมินตอบว่า แม้ว่าจะมีการเลื่อนสอบออกไปในตารางสอบใหม่ก็ไม่สามารถการันตีได้ว่า ในวัน-เวลา ดังกล่าว จะไม่มีสถานการณ์โอมิครอนระบาด ฉะนั้นการสอบในเวลาเดิมหรือสอบเวลาใหม่ความเสี่ยงจากสถานการณ์โอมิครอนก็เท่ากันอยู่ดี นั่นคือความหมายของคำตอบของแอดมินฯ

ชี้แจงจัดสอบแยกแบบเกาหลีไม่ได้

นอกจากนี้ กรณีเปรียบเทียบกับประเทศเกาหลีที่มีการจัดสอบให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 นั้น กรณีดังกล่าวไม่ใช่การสอบระดับชาติ แต่เป็นการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเฉพาะบางแห่งเท่านั้นและไม่ใช่วงกว้างเหมือนกับการสอบระดับชาติแบบไทย จึงไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ ขณะที่การจัดสอบระดับประเทศของไทย ต้องใช้เวลาเตรียมการ 8-9 เดือนจึงจะสามารถจัดการสอบได้ ขณะที่การสอบของประเทศเกาหลีนั้นเป็นคนละรูปแบบกัน

แนะรักษาตัวให้ปลอดภัยก่อนสอบ

รศ.ดร.ชาลี ยังกล่าวว่า กรณีนักเรียนที่เป็นผู้ติดเชื้อ หรือ เป็นผู้มีความเสี่ยงสูงและจะต้องกักตัวตามคำแนะนำของแพทย์ ดังนั้น ควรรักษาตัวก่อนสอบให้ปลอดภัย หากตรวจพบว่า เป็นโควิดในช่วงวันที่สอบจะต้องกักตัวเองและเข้าสู่กระบวนการรักษา ไม่สามารถมาที่สนามสอบได้เพราะเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมที่ทุกคนควรมี

อาจมีคนคิดว่า อย่างนี้ก็ไม่ต้องตรวจ ATK จะได้ไม่ติด หากไม่ตรวจในวันที่สอบจะมีมาตรการอยู่แล้ว เพราะมีการคัดกรอง 

กรณีผู้เข้าสอบมีอุณหภูมิจะถูกพาตัวไปที่ห้องสอบพิเศษหมายเลข 1 โดยเป็นการตรวจ ATK ว่าติดโควิด-19 หรือไม่ ซึ่งจะต้องเชิญตัวกลับบ้าน และ ผู้ที่ผ่านการตรวจATK ก็จะได้รับการจัดการสอบในห้องพิเศษห้องที่ 1 มีลักษณะโล่ง ระบายอากาศได้ดี และเว้นระยะห่างมากกว่าปกติ

ทั้งนี้ สาขาที่ไม่ต้องสาขาใช้คะแนนในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมีจำนวน 1,687 เงื่อนไข จากทั้งหมด 4,000 กว่าเงื่อนไขในการรับเข้า ซึ่งยังมีช่องทางในการเลือกศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย แต่อาจจะไม่ใชช่องทางที่มุ่งหวังไว้ ซึ่งอาจจะต้องเลือกอนาคตที่เหมาะสมกับตัวเอง

กลับขึ้นด้านบน