"วราวุธ" เร่งของบกลาง จ้างงานเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

"วราวุธ" เร่งของบกลาง จ้างงานเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

"วราวุธ" เร่งของบกลาง จ้างงานเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

รูปข่าว : "วราวุธ" เร่งของบกลาง จ้างงานเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

"วราวุธ" ยื่นของบกลางจ้างงานเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหลังมีกระแสข่าวถูกตัดงบ-ลดคน คาดหากได้รับการอนุมัติจะสามารถจ้างเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าได้ทั้งหมด และไม่ถูกเลิกจ้าง-ตัดเงินเดือน พร้อมเพิ่มสวัสดิการประกันภัยให้จนท. 4,500 นาย

วันนี้ (21 ม.ค.2565) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โพสต์เฟซบุ๊ก TOP Varawut - ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา ระบุถึงกรณี การถูกลดงบประมาณ และอาจต้องเลิกจ้างและลดจำนวนเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ากว่าครึ่ง โดยมีข้อความดังนี้

กรมป่าไม้ มีพื้นที่รับผิดชอบพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศถึง 65 ล้านไร่ มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดและการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ รักษาป่า ควบคุมไฟป่า เกือบ 5,000 คน ที่ต้องออกตรวจตรา ลาดตระเวนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลและอาจพักแรมในพื้นที่ป่าเป็นปกติวิสัย

ในบางครั้งอาจประสบภัยอันตรายต่างๆ จากกลุ่มบุคคลผู้หวังประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ จนถึงขั้นบาดเจ็บ พิการหรือทุพพลภาพหรือถึงแก่ชีวิตทำให้ครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังต้องได้รับความยากลำบากในการดำรงชีวิต ดังนั้น การมีกรมธรรม์ประกันภัยหรือประกันชีวิต ถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเป็นความมั่นคงในชีวิต

ผมและผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห่วงใยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ ที่ได้ทำหน้าที่อย่างเสียสละ และอุทิศตน เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นมรดกมอบแก่คนรุ่นหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้ เจ้าหน้าที่ในหลายพื้นที่กำลังทำหน้าที่ดับไฟป่า ซึ่งเป็นการทำงานที่หนักท่ามกลางความร้อน ความเหน็ดเหนื่อย และอันตรายมาก

แม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะกำลังเผชิญปัญหาการถูกปรับลดงบประมาณ แต่ทางทีมผู้บริหาร ก็ได้พยายามประสานงานเพื่อหาเงินทุนมาส่งเสริมสวัสดิการของเจ้าหน้าที่อย่างดีที่สุด

ขณะนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ที่จะเข้ามาสนับสนุนเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ทั้งที่เป็นลูกจ้างทีโออาร์ (TOR) และพนักงานราชการ ที่ปฎิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ไม่มีสวัสดิการทั่วประเทศ ประมาณ 4,500 คน ด้วยการทำประกันชีวิตและประกันภัย ให้แก่เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานป่าไม้ ที่ยังขาดแคลนสวัสดิการคุ้มครอง ที่เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเสียสละครับ

สำหรับกระแสข่าว การถูกลดงบประมาณ ซึ่งอาจทำให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าต้องถูกเลิกจ้าง-ลดจำนวนลงกว่าครึ่งนั้น ผมไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้ทำหนังสือยื่นขอจัดสรรงบประมาณจากงบกลาง ให้สำนักงบประมาณพิจารณาถึงความจำเป็นในการจ้างเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า เพื่อปกป้องรักษาผืนป่าของประเทศแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเข้าชี้แจงถึงความจำเป็นในการของบดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรบ้าง

ผมเชื่อว่า สำนักงบประมาณจะเห็นถึงความจำเป็นและอนุมัติงบประมาณ หากเป็นไปตามคำขอ เราจะสามารถจ้างงานเจ้าหน้าที่พิทักษ์ได้ทั้งหมด และจะไม่มีใครถูกเลิกจ้างหรือตัดเงินเดือนอีก เนื่องจากที่ผ่านมา การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีกำลังพลไม่เพียงพออยู่แล้ว เพราะโดยเฉลี่ยแล้ว การดูแลผืนป่าของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า 1 คน ต้องดูแลมากถึง 10,000 ไร่ ในการรับมือกับการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าและล่าสัตว์ป่าครับ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขวัญเสีย! "พิทักษ์ป่า" ทยอยลาออก เร่งของบกลางช่วย

"ติ๊ก-เจษฎาภรณ์" กังขาตัดงบพิทักษ์ป่า-ข่าวดีอาจได้งบกลาง 400 ล้าน

 ร้องนายกฯ ทบทวนหั่นงบฯ ทส. เลิกจ้าง "ผู้พิทักษ์ป่า" 50% 

 เหตุผลเลิกจ้าง "ผู้พิทักษ์ป่า" 1,731 คน ยอมหั่นเงินเดือน 25% 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน