กทม.เปิดจุดตรวจ ATK กระจาย 80 ชุมชนถึง 31 ม.ค.นี้

กทม.เปิดจุดตรวจ ATK กระจาย 80 ชุมชนถึง 31 ม.ค.นี้

กทม.เปิดจุดตรวจ ATK กระจาย 80 ชุมชนถึง 31 ม.ค.นี้

รูปข่าว : กทม.เปิดจุดตรวจ ATK กระจาย 80 ชุมชนถึง 31 ม.ค.นี้

กทม.เปิดจุดตรวจคัดกรองเชิงรุกโควิด-19 หมุนเวียน 50 เขตรวม 80 ชุมชน จนถึงวันที่ 31 ม.ค.นี้

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า กรุงเทพมหานครเปิดจุดตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 กระจายหมุนเวียนในพื้นที่ 50 เขต รวมทั้งสิ้น 80 ชุมชน ตั้งแต่วันที่ 22-31 ม.ค.นี้ เพื่อคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ หลังจากประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนมากขึ้น

รูปแบบการตรวจคัดกรองจะใช้ชุดตรวจ ATK สามารถรู้ผลภายใน 30 นาที แต่หากมีผลเป็นบวกคือติดเชื้อ หรือมีอาการน่าสงสัยจะส่งเข้ากระบวนการตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR ที่จุดตรวจเดียวกัน พร้อมให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และให้คำแนะนำในการแยกกักที่บ้าน (Home Isolation) พร้อมมอบชุด HI แก่ผู้ป่วยที่สามารถกักตัวที่บ้านได้ โดยการจ่ายยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจน

สำหรับผู้ติดเชื้อมีอาการเปลี่ยนแปลง หรือไม่สามารถแยกกักที่บ้านได้ จะนำส่งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation) หรือส่งไปยังโรงพยาบาลสนาม หรือส่งต่อรักษาในโรงพยาบาลตามระดับความรุนแรงของอาการ

ทั้งนี้ ประชาชนต้องเตรียมมาบัตรประจำตัวประชาชน ปากกาหมึกสีน้ำเงิน และขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

ตารางออกตรวจเชิงรุก

วันที่ 22-23 ม.ค.65 ตรวจ 5 ชุมชน

 

วันที่ 24 ม.ค.65 ตรวจ 7 ชุมชน

 

วันที่ 25 ม.ค.65 ตรวจ 11 ชุมชน

 

วันที่ 26 ม.ค.65 ตรวจ 20 ชุมชน

 

วันที่ 27 ม.ค.65 ตรวจ 12 ชุมชน

 

วันที่ 28 ม.ค.65 ตรวจ 20 ชุมชน

 

วันที่ 29-31 ม.ค. ม.ค.65 ตรวจ 5 ชุมชน

 

กลับขึ้นด้านบน