ทร.เตรียมพร้อมส่งเรือหลวง สนับสนุนขจัดคราบน้ำมันเหตุเรือบรรทุกน้ำมันล่มกลางอ่าวไทย

ทร.เตรียมพร้อมส่งเรือหลวง สนับสนุนขจัดคราบน้ำมันเหตุเรือบรรทุกน้ำมันล่มกลางอ่าวไทย

ทร.เตรียมพร้อมส่งเรือหลวง สนับสนุนขจัดคราบน้ำมันเหตุเรือบรรทุกน้ำมันล่มกลางอ่าวไทย

รูปข่าว : ทร.เตรียมพร้อมส่งเรือหลวง สนับสนุนขจัดคราบน้ำมันเหตุเรือบรรทุกน้ำมันล่มกลางอ่าวไทย

โฆษกกองทัพเรือ จัดเรือหลวงสงขลา เรือหลวงแสมสาร เรือหลวงมันนอก พร้อมสนับสนุนการขจัดคราบน้ำมัน กรณีเรือบรรทุกน้ำมัน 5 แสนลิตร อับปางกลางอ่าวไทย แต่การประเมินล่าสุดพบคราบน้ำมันรั่วไหลมีขนาดเล็ก ไม่เกิน 20 ตัน

วันนี้ (24 ม.ค.2564) พล.ร.ท.ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ ระบุถึงเหตุการณ์ เรือบรรทุกน้ำมันดีเซล ชื่อ ป.อันดามัน 2 อับปางกลางอ่าวไทย โดยมีน้ำมันค้างในเรือร่วม 500,000 ลิตรว่า กองทัพเรือได้สั่งการให้ทัพเรือภาคที่ 1 จัดเรือหลวงสงขลา เรือหลวงมันนอก และเรือหลวงแสมสาร เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการขจัดคราบน้ำมัน ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือจะสั่งการ พร้อมทั้งจัดเตรียมตู้คอนเทนเนอร์บรรจุอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมัน จำนวน 2 ตู้ กับให้หมู่เรือสำรวจของกองเรือทุนระเบิด กองเรือยุทธการ โดยใช้เรือหลวงบางระจันซึ่งมี ยาน seafox-i ยานล่าทำลายทุ่นระเบิด (mine disposal vehicle:MDV) มีขีดความสามารถในการค้นหา พิสูจน์ทราบและทำลายทุ่นระเบิด สามารถปรับมาใช้ในภารกิจนี้ได้

พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้แสดงความเป็นห่วงพร้อมทั้งสั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ เฝ้าติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดและรายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กองทัพเรือมีความพร้อมทั้งยุทโธปกรณ์และกำลังพล ในการขจัดคราบน้ำมันในทะเล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีการฝึกซ้อมกันเป็นประจำทุกปี ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่สำคัญของกองทัพเรือ เพื่อพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องทะเล ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งผลประโยชน์ของชาติที่สำคัญของประเทศ ให้คงไว้อย่างยั่งยืน

 

ล่าสุด การประเมินคราบน้ำมันที่รั่วไหลจากการตรวจสอบพบว่ามีความรุนแรงระดับ 1 น้ำมันรั่วไหลมีขนาดเล็กไม่เกิน 20 ตัน กรมเจ้าท่าจะเป็นหน่วยควบคุมและกำกับการปฏิบัติในภาพรวม

กรมเจ้าท่าจะใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.เดินเรือ มาตรา 121 ออกประกาศ โดยสำนักงานเจ้าท่าจังหวัดชุมพร แจ้งให้เรือต่างๆ ระมัดระวังในการเดินเรือในบริเวณที่มีเรืออับปาง รวมทั้งแจ้งให้บริษัท ไทยแหลมทองค้าน้ำมันประมงจำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของเรือ ป.อันดามัน 2 ห้ามใช้เรือและดำเนินการกู้เรืออับปางโดยเร็ว โดยจะทำการเก็บกู้น้ำมัน (ดีเซล) เป็นลำดับแรก ภายใน 7 วัน หลังจากนั้นจะให้กู้เรือภายในเวลา 15 วัน รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมัน ประกอบด้วย ทุ่นกักเก็บน้ำมัน (Boom) ความยาว 800 เมตร และสาร Dispersant จำนวน 700 ลิตร

หากกรณีน้ำมันรั่วไหลเพิ่มมากขึ้น เป็นขนาดกลาง ตั้งแต่ 20 - 1,000 ตัน ซึ่งเข้าสู่ความรุนแรงระดับ 2 (Tier II) ศูนย์ประสานงานฯ (กรมเจ้าท่า) จะเสนอคณะกรรมการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน (กปน.) ขออนุมัติให้กองทัพเรือจัดตั้งศูนย์ควบคุมการปฏิบัติในการขจัดมลพิษทางน้ำอันเนื่องมาจากน้ำมัน รับผิดชอบกำหนดแผนและยุทธวิธีในการขจัดคราบน้ำมัน

กรมควบคุมมลพิษ และกรมทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่ง ได้มีการเตรียมแผนเผชิญเหตุและเตรียมการรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในกรณีคราบน้ำมันรั่วไหลเข้าชายฝั่ง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เร่งสอบเรือบรรทุกน้ำมันอับปางกลางอ่าวไทย

กลับขึ้นด้านบน