เปิดช่องสภาฯ วิสามัญถกร่างกฎหมายเลือกตั้ง

เปิดช่องสภาฯ วิสามัญถกร่างกฎหมายเลือกตั้ง

เปิดช่องสภาฯ วิสามัญถกร่างกฎหมายเลือกตั้ง

รูปข่าว : เปิดช่องสภาฯ วิสามัญถกร่างกฎหมายเลือกตั้ง

รัฐบาลเลื่อนการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างกฎหมายลูกเพื่อรองรับการจัดการเลือกตั้งทั้ง 2 ฉบับ ออกไปอีก 1 สัปดาห์ ด้วยเหตุผลยังคงอยู่ระหว่างการเปิดรับฟัง ความเห็นจากประชาชน ตามกระบวนการ "ตรา" กฎหมายที่รัฐธรรมนูญกำหนด

ท่ามกลางข้อกังวลว่า ร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับ คือกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.และกฎหมายพรรคการเมือง เพื่อรองรับการจัดการเลือกตั้ง ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้สอดรับกับรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กรณีระบบเลือกตั้งใหม่ หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองอาจถึงทางตัน

 

จากที่ ครม.เลื่อนการให้ความเห็นชอบไปหนึ่งสัปดาห์ เพื่อรอกระบวนการรับฟังความเห็นจากประชาชน ตามกระบวนการตรากฎหมาย ที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้อีก เป็นเหตุให้ต้องส่งสัญญาณ พร้อมเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ที่จะได้เร่งรัดร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับให้เร็วขึ้น

ถ้าตีความตามเจตนา อาจหมายถึงการลดแรงเสียดทานและข้อครหาว่า ยื้อเวลาไปด้วย แต่หากระหว่างทาง ยังเกิดอุบัติเหตุให้ต้องยุบสภาฯ และรัฐบาลปฏิเสธจะตราเป็นพระราชกำหนด เพราะอาจถูกกล่าวหาว่า ออกกฎ-กติกาเพียงฝ่ายเดียวนั้น

 

รศ.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา สถาบันนิด้า ชี้ว่า ยังไม่ถึงทางตันเพราะมีทางออก โดยให้ กกต.ออกประกาศใช้ระเบียบในการจัดการเลือกตั้ง ตามระบบใหม่ได้

 

แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า แม้สถานการณ์การเมืองจะร้อนแรง "แค่ไหน-อย่างไร" ไทม์ไลน์การจัดทำร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับของรัฐบาล ยังคงเดิม คือเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา ปลายเดือน ม.ค. หรือต้นเดือน ก.พ.

และยังคงเป็นต้นร่างฯ ที่มีร่างฯ ของพรรคฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาลเสนอไว้ เป็นร่างฯ ประกบ ภายใต้เวลาการพิจารณาโดยรวม 180 วัน หรือ 6 เดือน แต่จะเกิดเหตุฉุกเฉินเป็นอุบัติเหตุทางการเมือง จึงจะเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน