กกต.รับทราบหนังสือ "ประวิตร" แจ้งมติขับ 21 ส.ส.พ้นพรรคแล้ว

กกต.รับทราบหนังสือ "ประวิตร" แจ้งมติขับ 21 ส.ส.พ้นพรรคแล้ว

กกต.รับทราบหนังสือ "ประวิตร" แจ้งมติขับ 21 ส.ส.พ้นพรรคแล้ว

รูปข่าว : กกต.รับทราบหนังสือ "ประวิตร" แจ้งมติขับ 21 ส.ส.พ้นพรรคแล้ว

กกต.รับทราบ "พล.อ.ประวิตร” แจ้งมติ พปชร.ขับ “21 ส.ส.กลุ่ม ร.อ.ธรรมนัส” รอนายทะเบียนพรรคการเมืองตรวจสอบ

กกต. วันนี้ ( 25 ม.ค ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุม กกต.ได้รับทราบกรณี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ มีหนังสือถึงนายทะเบียนพรรคการเมือง เมื่อวันที่ 21 ม.ค.ที่ผ่านมา แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคจาก 19 คน เหลือ 17 คน โดย 2 คน ที่พ้นจากตำแหน่งคือ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคและ นายไผ่ ลิกค์ รองเลขาธิการพรรค และหนังสือแจ้งการพ้นจากสมาชิกพรรคของ ร.อ.ธรรมนัส และ ส.ส.รวม 21 คน

หนังสือแจ้งดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา 38 วรรค 3 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองที่กำหนดว่า ในกรณีที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองครบวาระ ตาย ลาออก เปลี่ยนชื่อตัว เปลี่ยนชื่อสกุล หรือเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุใด ๆ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว และให้นายทะเบียนประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หลังจากนี้นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต.รักษาการเลขาธิการ กกต.และนายทะเบียนพรรคการเมือง จะได้มีการตรวจสอบว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ 2 ครั้ง ในวันที่ 19 ม.ค.ก่อนมีมติขับ ร.อ.ธรรมนัส และ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ รวม 21 คน องค์ประชุมและขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับพรรคหรือไม่

รวมถึงประเด็นที่นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นร้อง ซึ่งหากเห็นว่าถูกต้องก็จะลงนามรับทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่หากไม่ถูกต้องก็จะมีการแจ้งกลับไปยังพรรคให้ดำเนินการแก้ไข ซึ่งกฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาว่านายทะเบียนพรรคการเมืองต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเมื่อใด

 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน