ข่าวดี! สำนักงบฯ ไฟเขียว 251 ล้านบาทจ้างพิทักษ์ป่า 3,999 อัตรา

ข่าวดี! สำนักงบฯ ไฟเขียว 251 ล้านบาทจ้างพิทักษ์ป่า 3,999 อัตรา

ข่าวดี! สำนักงบฯ ไฟเขียว 251 ล้านบาทจ้างพิทักษ์ป่า 3,999 อัตรา

รูปข่าว : ข่าวดี! สำนักงบฯ ไฟเขียว 251 ล้านบาทจ้างพิทักษ์ป่า 3,999 อัตรา

ข่าวดี! สำนักงบประมาณ ตอบกลับทส.ไฟเขียวใช้งบกลาง 251 ล้านบาทจ้างพิทักษ์ป่า 3,999 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลา 7 เดือนตั้งแต่ มี.ค.-ก.ย.นี้ั ทส.เตรียมชงเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เร็วๆนี้

กรณีการตัดลดงบประมาณในส่วนการจ้างงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ซึ่งจะได้รับผลกระทบต่อพนักงานจ้างเหมาของอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ และถูกเลิกจ้างสูงถึง 50% จนเกิดกระแสวิจารณ์ในวงกว้าง

วันนี้ (26 ม.ค.2565) นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวตอนหนึ่งในระหว่างให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ว่า ขณะนี้ทางสำนักงบประมาณแจ้งมาที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ขออนุมัติหลักการเรื่องงบประมาณแล้ว 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 ม.ค.ที่ผ่านมา สำนักงบประมาณ ทำหนังสือแจ้งมาที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กรณีขอสนับสนุนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำนวน 431 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานในการจ้างปฏิบัติงานตามภารกิจสำคัญของกรมอุทยานแห่งชาติ

จ้าง 3,999 อัตราระยะเวลา 7 เดือน 

โดยระบุว่าสำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า ได้นำเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว ซึ่งนายกรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการที่ทส.เสนอ ทั้งนี้ให้นำเรื่องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอผ่านรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลตามขั้นตอน

สำหรับงบกลาง 251 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานในการจ้างปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมอุทยานฯ 3,999 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง 7 เดือน (มี.ค.-ก.ย.65) อัตราละ 9,000 บาทต่อเดือน มีรายละเอียดดังนี้

  • งานอนุรัษ์และป้องกันรักษาป่า จำนวน 3,556 อัตรา เป็นเงิน 225 ล้านบาท
  • งานควบคุมไฟป่า จำนวน 368 อัตรา เป็นเงิน 23 ล้านบาท
  • งานตรวจปราบปรามการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ จำนวน 45 อัตรา เป็นเงิน 2.8 ล้าน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขวัญเสีย! "พิทักษ์ป่า" ทยอยลาออก เร่งของบกลางช่วย

"พิทักษ์ป่า" ผู้ปิดทองหลังพระ ในวันถูกตัดเงินเดือน

 

กลับขึ้นด้านบน